Fornyelse eller kollaps?

En kritik og gentænkning af offentlig styring.

Der er et presserende behov for reform af den danske politiske beslutningsproces og offentlige administration. Der er igennem en årrække sket en stor vækst i bureaukratiet, og embedsværket har udvidet sin indflydelse i et problematisk omfang. Samtidig er kvaliteten af de politiske og administrative beslutninger kun blevet ringere, og de udbredte værktøjer til styring kendt som New Public Management er i stort omfang slået fejl.

På baggrund af talmateriale præsenterer denne bog en analyse af en række problemer i den offentlige sektor. Bogen fremlægger og diskuterer 22 konkrete initiativer, som kan forbedre de politiske og administrative beslutninger.

Forfatter Finn Østrup, Jørgen Jørgensen og Jesper Zwisler
Forlag Samfundslitteratur
År 2020
Sider 398
Pris 398 kr.
ISBN 9788759336151
Køb bogen hos forlaget