Frivillig ledelse

- Erfaringsbaserede refleksioner, psykologiske forhold og filosofiske synsvinkler

Denne antologi drejer sig om frihed, frivillighed, villighed og fri vilje med særligt hensyntagen til ledelsesfunktionen i ens eget liv, på jobbet, i virksomheden, organisationen, blandt medarbejderne og på den store globale scene.

Den åbner op for emner som forandring, motivation, engagement, behov, passion, lidenskab, commitment, tillid, forpligtelse, tryghed, mm.

Forfatter Kim Gørtz (ansv. red.) og Mette Mejlhede (ansv. red.)
Forlag Jurist- og Økonomforbundets Forlag
År 2013
Sider 320
Pris 450 kr.
ISBN 9788757432350
Køb bogen hos forlaget her