Klogt Lederskab

Der er forskel på at gøre ting rigtigt og at gøre de rigtige ting – også i ledelse. Hvis du ønsker at blive klogere på forskellen, kan du med fordel læse mere i bogen, som diskuterer de faktorer, der fremmer og hæmmer det gode lederskab.

Der er forskel på at gøre ting rigtigt og at gøre de rigtige ting – også i ledelse. Forskellens betydning er temaet for denne bog.


Dårligt lederskab skyldes ofte ikke mangel på viden, men mangel på klogskab. Klogskab er evnen til at agere og træffe de rigtige afgørelser i konkrete situationer. Klogskab er en afgørende egenskab i alt lederskab, hvad enten man er økonomichef, butikschef, afdelingssygeplejerske, projektleder, fabrikschef, officer, kontorleder eller skoleleder.


I bogen diskuteres de faktorer, der fremmer og hæmmer det gode lederskab, og hvad vi kan lære af de klassiske dyder og dødssynder for netop at fremme 'klogt lederskab'.


Bogen henvender sig til ledere, ledelsesundervisere og konsulenter i både den private og den offentlige sektor, studerende i ledelsesrelaterede uddannelser samt mennesker, der interesserer sig for ledelsesfilosofi.

Forfatter Otto Brunstad
Forlag Klim
År 2012
Sider 240
Pris 299 kr.
ISBN 9788779558861
Køb bogen hos forlaget her