Ledelse af frivillige - en håndbog

Godt 1,5 mio danskere udfører frivilligt arbejde. De løfter opgaver af stor betydning for den enkelte organisation og for samfundet.

De frivillige organisationer er forskellige, og der er brug for forskellige måder at lede på i forskellige sammenhænge. Opgaven som leder af frivillige er at motivere dem til at udføre deres opgaver bedst muligt. Det er der inspiration og redskaber til i denne håndbog.

Forfatterne til håndbogen har foretaget interviews og observationer i organisationer, som lykkes med frivillige, bl.a. Folkekirkens Nødhjælp, Roskilde Festival, Mellemfolkeligt Samvirke, Ventilen og Natteravnene.

Fra forordet af Lars Kolind
Bestyrelsesformand, Poul Due Jensens Fond (Grundfos)
Adjungeret professor i ledelse ved Århus Universitet:

”Ledere af frivillige organisationer har kun én mulighed: At gøre det interessant, sjovt, spændende og udviklende at være med. De frivillige skal arbejde, fordi de kan lide det.”

Forfatter Rie Frilund Skårhøj og Dorte Kappelgaard
Forlag Ankerhus
År 211
Sider 299
Pris 279 kr.
ISBN 978-87-89303-46-8
Bestil bogen her