Ledelse gennem organisatoriske ressourcepersoner

Ledelse gennem organisatoriske ressourcepersoner handler om nogle af de mest centrale personer i moderne organisationer og deres ledelse. Bogen belyser den voksende gruppe af særlige organisatoriske ressourcepersoner, som vi kender for deres formelle funktioner som koordinatorer, vejledere mv.

Dette medarbejderlag eller mellemlag udgør en broget gruppe af organisatoriske ressourcepersoner, for hvem det gælder, at de har formelle organisatoriske opgaver, der involverer kolleger og kollegers opgaveløsning, og som uden at have formelt personaleansvar - og dermed tilsvarende ledelsesbeføjelser - alligevel kommer til at fungere ledende i den organisatoriske sammenhæng. Bogen giver en række hjælpsomme perspektiver til at forstå og håndtere dette.

Forfatter Frode Boye Andersen (red.)
Forlag Samfundslitteratur
År 2019
Sider 265
Pris 299 kr.
ISBN 9788759329504
Køb bogen hos forlaget