Ledelse i offentlige og private organisationer

Bogen giver en nøgtern indføring i ledelsesarbejdet med fokus på, hvad vi ved om området, og hvad der virker. Der ses på betydningen af ledelsestræning, motivation, ledelse gennem værdier, medarbejdertrivsel og målstyret ledelse.

Ledelse er et centralt fokusområde i offentlige og private organisationer. Et markant eksempel er nedsættelsen af Ledelseskommissionen, hvis arbejde skal styrke ledelsesarbejdet i den offentlige sektor og i sidste ende skabe en bedre offentlig service.

Men spørgsmålet er, hvilke potentialer ledelsesindsatsen mere præcist rummer. Ledelse i offentlige og private organisationer giver en nøgtern indføring i ledelsesarbejdet med fokus på, hvad vi ved om området, og hvad der virker. Der ses på betydningen af ledelsestræning, motivation, ledelse gennem værdier, medarbejdertrivsel og målstyret ledelse.

Bogen bygger på solide empiriske undersøgelser af området og er skrevet af et forfatterhold, der går på tværs af statskundskab, økonomi, psykologi og management. Den tværfaglige tilgang giver anledning til en enestående indsigt i et område, som fylder meget på den offentlige dagsorden, men hvis reelle betydning hidtil har været usikker.

Forfatter Allan Würtz, Lotte Bøgh Andersen, Heidi Houlberg Salomonsen, Christian Bøtcher Jacobsen, Niels Westergård-Nielsen, Anne Bøllingtoft, Ann-Louise Holten, Tine Louise Mundbjerg Eriksen, Poul Aaes Nielsen, Ulrich Thy Jensen, Louise Ladegaard Bro, Jacob Ladenb
Forlag Hans Reitzels Forlag
År 2017
Sider 286
Pris 275 kr.
ISBN 9788741269375
Køb bogen fra forlaget her