Ledelse med social kapital i den offentlige sektor

Effektiv opgaveløsning, trivsel blandt medarbejderne, mindre sygefravær og tackling af nye udfordringer kan lykkes, når lederen arbejder med at fremme den sociale kapital i den organisation, afdeling eller gruppe, han eller hun har ansvar for.

Det er veldokumenteret, at virksomheder med høj social kapital opnår bedre resultater end andre. Social kapital er dog ikke et koncept eller et quick fix, men en ressource, som udvikles gennem det daglige samarbejde på arbejdspladsen med fokus på tillid og oplevelse af retfærdighed.

Ledelse med social kapital i den offentlige sektor er tiltænkt den offentlige leder som inspiration til at lede med social kapital.

Forfatter Peter Hasle, Eva Thoft, Kristian Gylling Olesen
Forlag Akademisk Forlag
År 2019
Sider 240
Pris 299,95 kr.
ISBN 9788750053989
Køb bogen hos forlaget