Ledelse med social kapital

I en skærpet international konkurrence, hvor danske virksomheder har brug for at præstere det ypperste, er social kapital et vigtigt konkurrenceparameter. Ny bog viser vejen, når det handler om ledelse med social kapital.

Social kapital udgøres af relationer mellem mennesker og bygger på retfærdighed og tillid. Det er en enorm ressource, som findes i større eller mindre grad i alle virksomheder. For at sikre konkurrenceevne og udvikling bør nutidens ledere være bevidste om, hvordan de omsætter virksomhedens sociale kapital. Når den sociale kapital sættes i spil sikres effektive arbejdsgange og en optimal brug af medarbejdernes ressourcer, viden og kompetencer.

I Ledelse med social kapital fortæller forfatterne Peter Hasle, Eva Thoft og Kristian Gylling Olesen i en række spændende cases, hvordan ledere i private og offentlige virksomheder arbejder med at fremme virksomhedens sociale kapital. En tilgang som kan guide og inspirere ledere i mødet med tidens ledelsesmæssige udfordringer. Fx selvledelse og behovet for samarbejde både på tværs af, og ud ad organisationen.

Bogen henvender sig til ledere på alle niveauer, samt medarbejdere, som beskæftiger sig med HR, personaleledelse, arbejdsmiljø, kommunikation, projektledelse og meget mere.

 

Om forfatterne:

Peter Hasle er cand.techn.soc., ph.d. og seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Han forsker i ledelse og organisation i et arbejdsmiljøperspektiv og har i en årrække arbejdet både som forsker og konsulent med projekter rettet mod integration af arbejdsmiljø i virksomhedsudvikling med særlig fokus på social kapital.

Eva Thoft er cand.techn.soc. og konsulent i Grontmij | Carl Bro, Planning & Design. Hun beskæftiger sig med arbejdsmiljø og kommunikation samt metoder i arbejdsmiljøarbejdet og arbejder både med rådgivning og udviklingsprojekter, blandt andet udvikling af metoder til virksomhedernes arbejde med social kapital.

Kristian Gylling Olesen er cand.merc.(fil) og ph.d.-studerende på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Copenhagen Business School. Hans ph.d.-projekt handler om ny ledelse med social kapital i folkeskolen, og hvad det betyder for læreres selvledelse og trivsel.

Forfatter Peter Hasle, Eva Thoft og Kristian Gylling Olesen
Forlag L&R Business
År 2010
Sider 192
Pris 500 kr.
ISBN 9788711428900
Køb bogen hos forlaget her