Ledelsesdilemmaer - og kunsten at navigere i moderne ledelse

Et af de vigtigste og mest udfordrende aspekter ved ledelse er evnen til at håndtere dilemmaer, dvs. sejle med intuition og godt sømandskab i den skærgård af komplekse beslutningssituationer, prioriteringer og interessekonflikter, som er rygraden i ledelse. Ledelse kræver valg mellem modsatrettede hensyn og balance mellem fordele og bivirkninger.

Bogen definerer begrebet ledelsesdilemma og analyserer i hvert sit kapitel ti vigtige ledelsesdilemmaer. Beskrivelserne er baseret på strejftog gennem den aktuelle ledelseslitteratur, og der gives eksempler fra virksomheder samt anbefalinger til, hvordan ledere kan arbejde med dilemmaerne.

Forfatter Rikke Kristine Nielsen, Anne-Mette Hjalager, Henrik Holt Larsen, Frans Bévort, Thomas Duus Henriksen, Signe Vikkelsø
Forlag Djøf Forlag
År 2018
Sider 220
Pris 300 kr.
ISBN 9788757440829
Køb bogen hos forlaget