Legitimitet under forandring

Tidligere lå virksomhedens legitimitet i fælles normer, kontrol og central regulering via lovgivningen. I dag må virksomheden begrunde og berettige sig i legitimeringsprocesser præget af flydende, flertydige normer.

Kommunikative kompetencer og praksisser er blevet en fundamental forudsætning for at kunne navigere i et stadig mere dynamisk og mangfoldigt samfund. Samfundets legitimeringsprocesser har øget og ændret kompleksiteten mellem virksomhed og omverden. Det har medført en eksplosion i virksomheders kommunikative praksisser.

 

 

Om forfatterne:

Sudanne Holmström er Ph.d. i samfundsvidenskab, adjungeret professor på virksomhedsstudier og virksomhedsledelse ved Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier og ved Institut for Kulturel Identitet, Roskilde Universitet. Hendes forskning i de legitimerende forestillinger, der bærer forholdet mellem virksomhed og samfund i øvrigt, er publiceret i en længere række internationale tidsskrifter og bæger.

Susanne Kjærbeck, Ph.d., er lektor i Dansk sprog og public relations ved Intitut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitet. Hendes forskning ligger inder for sprog i brug, især face-to-face-interaktion, interkulturel kommunikation, institutionel kommunikation og public relations. Hun er forfatter til en lang række internationale publikationer.

Forfatter Susanne Holmström og Susanne Kjærbeck
Forlag Samfundslitteratur
År 2013
Sider 319
Pris 398 kr.
ISBN 978-87-593-1539-2
Køb bogen hos forlaget her