Militært chefvirke

At skabe handlekraft i komplekse situationer.

Militære chefer skal udvise handlekraft. Det skal de i spændingsfelter mellem politiske krav og professionelle behov. Det fører let til kritik, indsnævrede handlemuligheder og tab af legitimitet.

Bogen bygger på ny forskning i militære chefbedømmelser og inddrager chefers egne oplevelser. Militært chefvirke er for de chefer, der allerede har gjort sig erfaringer med det militære chefvirke, eller som står over for det. Bogen kan også give inspiration til alle andre chefer og topledere, der agerer i stadigt mere dynamiske og komplekse krav fra omverdenen.

Forfatter Vilhelm Stefan Holsting, Annemarie Damkjer
Forlag Samfundslitteratur
År 2020
Sider 208
Pris 299 kr.
ISBN 9788759336854
Køb bogen hos forlaget