Moderniseringen af den offentlige sektor

Moderniseringen af den offentlige sektor har konstant været på dagsordenen siden 1983. Denne bog er en analyse af reformernes indhold og betydning på udvalgte områder som mål- og resultatstyring, markedsstyring, regelforenkling, ledelse- og personaleudvikling samt digitalisering.

Moderniseringen af den offentlige sektor har konstant været på dagsordenen siden 1983, hvor det første danske moderniseringsprogram blev præsenteret. Alle regeringer har siden da fulgt det samme spor, og skønt hvert årti har sin version af moderniseringsprogrammet, har alle tiltag holdt sig inden for de udstukne overordnede rammer: økonomisk ansvarlighed og omstilling.

Ejersbo og Greve gør med denne bog status over, hvordan moderniseringen er forløbet og hvordan den kan fortolkes. De undersøger de væsentligste reformtiltag og forvaltningspolitikken i perioden 1983-2013. Forfatterne formår at give læseren overblik over reformernes indhold og betydning på udvalgte områder som mål- og resultatstyring, markedsstyring, regelforenkling, ledelse- og personaleudvikling samt digitalisering. Desuden dokumenterer Moderniseringen af den offentlige sektor skiftet fra New Public Management til en ny styringsmodel med vægt på centralisering og digitalisering, som bogen betegner ”den neo-weberianske stat i den digitale tidsalder”.

Bogens forfattere har forsket i offentlig ledelse og organisation i en årrække, og bogen er skrevet med stor indsigt i emnet. Den vil have interesse for alle, som beskæftiger sig med forvaltningspolitik og offentlig ledelse.

Dette er en opdateret og udvidet 3. udgave af bogen, der første gang udkom i 2005.

Er modernisering et andet ord for overstyring af den offentlige sektor?

“Det er sjældent viljen hos de enkelte offentligt ansatte til at yde en god service, der mangler. Det karakteristiske er et stærkt menneskeligt og professionelt engagement. Problemerne ligger som oftest i de rammer i form af regler, procedurer og administrative systemer, som vi har bygget op.” Sådan lød det for over 30 år siden, da daværende regering Schlüter med finansminister Henning Christophersen som drivkraft præsenterede “Regeringens Program for Modernisering af Den Offentlige Sektor”. 

Læs boganmeldelsen af ekstern lektor og ledelseskonsulent, Egon Petersen

Forfatter Carsten Greve og Niels Ejersbo
Forlag Akademisk Forlag
År 2014
Sider 304
Pris 399 kr.
ISBN 9788750044185
Køb bogen fra forlaget her