Narrativ ledelse

Hvordan kan man hele tiden lede i de små situationer i hverdagen i bestræbelsen på at udvikle, anerkende, skabe samarbejde og innovation samt undgå at potentielle konflikter vokser og bliver vanskelige at løse?

Forfatterne fokuserer på ledelse af mennesker, hvilket indebærer en konstant forholden sig til både irrationelle og rationelle handlinger. Lederens forståelse af de mange små hverdagshændelsers betydning gør det muligt at udøve mere meningsfuld ledelse.

Bogen beskriver en ledelsespraksis, hvor den enkelte medarbejders personlige fortælling inddrages i hverdagens samtaler og processer med henblik på at skabe bedre samarbejde, reelle forandringer og højere kvalitet i arbejdet.

Forfatter Mette Trangbæk Hammer, Henriette Moos, Stig Geer Pedersen
Forlag Hans Reitzels Forlag
År 2013
Sider 244
Pris 300 kr.
ISBN 9788741255941
Køb bogen her.