Organisation og organisering

Organisation og organisering er en gennemgang af organisationsteori fra antikken til nutidens IT-intensive arbejde. Denne grundbog introducerer på fin og pædagogisk vis centrale ideer indenfor organisationsfeltet.

Organisation og organisering giver en grundig og overskuelig præsentation af faget organisations-teori. Lige fra antikken, via den klassiske organisationsteori og bureaukratiteorierne og helt frem til de seneste udviklinger inden for faget.

Bogen er struktureret efter den historiske udvikling af organisationsteorien og synliggør på den måde den kontekst, hvori de forskellige retninger og teorier er vokset frem. Et centralt pædagogisk virkemiddel er brugen af begrebspar såsom organisation - menneske, stabilitet - forandring, rationalitet - ikke-rationalitet, mand - kvinde for at formidle organisationsteorien på en engagerende måde.

Bogen dækker de emner, som traditionelt indgår i organisationsteorifaget sådan som det undervises i på universiteter og handelshøjskoler. Organisation og organisering er således udviklet til undervisningsformål af et forfatterteam, som både repræsenterer akademisk tyngde, en omfattende lærebogsproduktion og lang erfaring med at undervise i faget på universitetet og hørere læreanstalter.

 

Om forfatterne

Ulla Ariksson-Zetterquist er professor ved GRI, Handelshøjskolen ved Göteborgs Universitet.

Thomas Kalling er professor og chef for Institutet för Ekonomisk Forskning ved Lunds Universitet.

Alexander Styhre er professor ved Företagsekonomiska institutionen, Handelshøjskolen ved Göteborgs Universitet.

Forfatter Ulrika Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling og Alexander Styhre
Forlag Akademisk Forlag Business
År 2014
Sider 448
Pris 400 kr.
ISBN 9788750043812
Køb bogen hos forlaget her