Organisationsanalyse

Organisationsanalyse er et centralt element i udviklingen af moderne organisationer. Som analytiker har man imidlertid i vid udstrækning været henvist til selv at finde vej mellem organisationsteoriens mange overordnede begrebsrammer og den samfundsvidenskabelige metodelæres praktiske anvisninger.

 

Organisationsanalyse viser netop vejen mellem organisationsteorien og det praktiske feltarbejde. Med udgangspunkt i udvalgte begreber fra organisationsteorien viser bogens kapitler, hvordan du på en velovervejet måde kan specificere de relationer, som de enkelte begreber henviser til, og hvordan du dermed kan gøre organisationen til genstand for systematisk analyse. Bogen hjælper således til at rejse præcise og frugtbare undersøgelsesspørgsmål med afsæt i organisationsteorien.

 

Bogen er skrevet til studerende ved videregående uddannelser, som skal lave feltarbejde eller tilsvarende undersøgelser i organisationer. Med sine gode eksempler på, hvordan udvalgte organisationsteorier kan anvendes i praksis, er den desuden nyttig inspiration for praktikere i private og offentlige virksomheder.

 

Organisationsanalyse er vinder af Lærebogsprisen 2010, som præmierede bogforslaget bl.a. med den begrundelse, at den "på pædagogisk vis viser, hvordan organisationsteori kan bruges i praksis til at analysere organisatoriske problemstillinger."

 

Forfatter Christian Frankel og Kjeld Schmidt
Forlag Samfunds litteratur
År 2011
Sider 222
Pris 269 kr.
ISBN 978-87-593-1572-9
Køb bogen fra forlaget her