Pissedårlig ledelse

Bogen er en kommentar til eksisterende ledelsesteorier og til den aktuelle debat om ledelse.

Bogen er en kommentar til eksisterende ledelsesteorier og til den aktuelle debat om ledelse. Forfatterne folder sig ud med humor og skarpe pointer i et frit og læsevenligt sprog, der samtidig tager læseren med rundt om de faglige begreber, som danner klangbund for tidens drøftelser om ledelse.

Selv om ”pissedårlig ledelse” ikke er et gængs ledelsesbegreb, så er det et aktuelt vigtigt begreb, da det skærper bevidstheden om, hvad der skal til for at opnå den gode ledelse. Det har velmenende idealer, teorier og gode råd om ledelse ikke kunne gøre.

Forfatter Alexander von Oettingen, Karsten Mellon(red.)
Forlag Hans Reitzels Forlag
År 2020
Sider 80
Pris 125 kr.
ISBN 9788741280288
Køb bogen hos forlaget