Positiv psykologi i organisationen

Bogen belyser, hvordan du kan træne i at skabe positive relationer på kryds og tværs i organisationer og fremme både produktivitet og effektivitet.

Udviklingsprocesser i organisationen er et nødvendigt middel for at kunne realisere virksomhedens mål.

I Positiv psykologi i organisationen belyses, hvordan du kan træne i at skabe positive relationer på kryds og tværs i organisationer og fremme både produktivitet og effektivitet.

Bogen viser, hvordan positiv psykologi som metode danner meningsskabelse og handling hos medarbejdere og ledere.

Bogen er skrevet til faget Positiv psykologi i organisationen på akademiuddannelsen i Ledelse, men kan også have interesse for andre, der ønsker mere viden om positiv psykologi i organisationen.

Forfatter Pia Lindkvist Knærkegaard og Hanne Blomstrøm
Forlag Hans Reitzels Forlag
År 2015
Sider 166
Pris 200 kr.
ISBN 9788741261645
Køb bogen fra forlaget her