Protreptik i praksis

Bogen inviterer læseren ind i en række øvelser og arbejdsmetoder inden for protreptikken. Forfatterne guider til at komme i gang med protreptik, og belyser hvordan man opretholder en abstrakt og reflekteret dialog.

- Få væsentlige samtaler til at lykkes

Protreptikken er en filosofisk inspireret samtaleform, som i de senere år har markeret sig stærkere og stærkere i offentlige organisationer og i det private erhvervsliv som et alternativ og supplement til bl.a. coaching, mentoring og rådgivning.

Aristoteles var den først der anvendte protreptikken i antikkens ledelsesakademi. Protreptikken er siden genopstået i nutiden via professor Ole Fogh Kirkeby på Copenhagen Business School. Hvor protreptikken blev systematiseret, nuanceret og integreret i det moderne arbejdsliv.

Metoden har støt og roligt udviklet sig som en kunst, en disciplin og som et professionelt samtaleredskab inden for ledelsespraktikken, og i bredere forstand som inspiration og tillæg inden for terapeutiske, coachende og rådgivende processer.

Bogen guider læseren til at komme godt i gang med metoden, og belyser hvordan man opretholder en abstrakt og reflekteret dialog, samt hvilket udbytte der er at hente i de protreptiske processer.

Protreptik i praksis  henvender sig til dem, der:

  • Aldrig har prøvet protreptik – og knapt nok kan udtale ordet.
  • Har stiftet bekendtskab med protreptik – men har svært ved at komme i gang med det i praksis.
  • Har nogen erfaring med protreptik – og har brug for ny inspiration og nye redskaber.

Protreptik i praksis inviterer læseren ind i en række øvelser og grundlæggende arbejdsmetoder inden for protreptikken.

Forfatter Kim Gørtz & Mette Mejlhede
Forlag Djøf Forlag
År 2015
Sider 127
Pris 165 kr.
ISBN 9788757434552
Køb bogen fra forlaget her