Robust organisationsforandring

En levende organisation må udvikle og forandre sig i samspil med omgivelserne. Men i dag sker forandringerne med så stor hastighed, at det kan være vanskeligt at vurdere relevansen af dem , før de sættes i gang. Derfor er der brug for robust organisationsforandring, påpeger forskerne bag denne bog.

- Design og implementering i orkanens øje

Organisationsforandringer sker med så stor hastighed, at det kan være vanskeligt at vurdere relevansen af dem, før de sættes i gang, eller at styre og sikre kvaliteten af forandringerne, når de kører for fuld skrue.

Succesrige forandringer opnås gennem kontekstafhængig fleksibel organisering, der involverer organisationens viden, teknologi og menneskelige ressourcer. Det kræver processer, der på én gang skaber kvalitet og ejerskab.

Robust organisationsforandring design og implementering i orkanens øje giver en række teori- og empiribaserede bud på, hvordan man skaber robust organisationsforandring uden på forhånd at kende mål og resultater. Bogen går i dybden med:

  • situationsafstemt forandring
  • kompleksitet i forandringer
  • frivillig versus tvungen forandring
  • roller i forandring
  • mennesker, der forandres
  • forandring gennem organisatoriske relationer
  • oversættelses- og læreprocesser, som fører til forandring
  • etik og værdier i forandring

Endelig sætter bogens sidste kapitel fokus på, at det også er vigtigt at lave en plan for, hvad der skal ske efter forandringen.


Bogen er velegnet som grundbog i forandringsledelse og er berigende læsning for studerende såvel som for ledere og konsulenter, som ønsker at skabe robust organisationsforandring.

Forfatter Peter Hagedorn-Rasmussen (red.), Jan Pries-Heje (red.), Keld Bødker (red.), Steen Elsborg (red.) og John Damm Scheuer (red.)
Forlag Samfundslitteratur
År 2016
Sider 250
Pris 379 kr.
ISBN 9788759323977
Køb bogen fra forlaget her