Socialkonstruktionisme - ledelse og organisation

Læs i denne bog om ledelse og organisation set i et socialkonstruktionistisk perspektiv.

Socialkonstruktionisme – Ledelse og organisation består af to dele.

Første del introducerer til socialkonstruktionismen og går tæt på den sociale konstruktion af fællesskaber, viden og forandringer i almindelighed.

Anden del handler om ledelse og organisation set i et socialkonstruktionistisk perspektiv. Her er fokus på tankerne bag moderne, socialkonstruktionistiske former for ledelse og organisation.

Forfatter Karsten Mellon, Kenneth J. Gergen
Forlag Hans Reitzels Forlag
År 2020
Sider 164
Pris 225 kr.
ISBN 9788741264882
Køb bogen hos forlaget