Strategisk selvledelse

Selvledelse handler i følge forfatterne til denne bog ikke om at lede sig selv i forhold til egne interesser, men om at lede sig selv i forhold til arbejdets kerne. Og den kerne skal findes i samarbejde med ledelsen - ikke med sig selv.

Når medarbejdere har indflydelse på deres arbejde, trives og præsterer de bedre. Det er dog en fejltagelse at tro, at ansvaret for arbejdet kan overlades til medarbejderne alene.

Virksomhedens ledelse skal styrke og lede selvledelse, så det bliver en central del af virksomhedens kultur, at medarbejderne tager ansvar for deres arbejdsopgaver og for hinanden. Medarbejderne skal ikke basere deres valg og prioriteringer på individuelle følelser, men skal lede sig selv, så de understøtter virksomhedens grundlæggende forretning.

Lederne skal holde fokus rettet på medarbejdernes resultater og sørge for, at der er sammenhæng mellem deres personlige forståelser af de konkrete arbejdsgaver og virksomhedens overordnede strategiske målsætning.

Med ny forskning, værktøjer, modeller og cases fra danske virksomheder viser denne bog, hvordan vi skal ændre den måde, vi leder og arbejder sammen på. Det handler om at gøre selvledelse strategisk, så alle i virksomheden holder opmærksomheden fast rettet på virksomhedens forretning

Om forfatterne:

Anders Raastrup kristensen er ph.d. og adjunkt på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS og skrev i 2011 bogen 'Det grænseløse arbejdsliv - at lede de selvledende medarbejdere.

Michael Pedersen er ph.d. og adjunkt på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS.

 

Forfatter Anders Raastrup Kristensen og Michael Pedersen
Forlag Gyldendal business
År 2013
Sider 219
Pris 300 kr.
ISBN 9788702116137
Køb bogen hos forlaget her