Stress og arbejde

Stress er et alvorligt sundhedsmæssigt problem, men der findes mange løsninger, især når det drejer sig om arbejdsrelateret stress. Bo Netterstrøm giver forslag til behandling og forebyggelse af stress på arbejdspladsen.

Stress og arbejde - Nyeste viden om årsager, konsekvenser, forebyggelse og behandling.

Stress er et alvorligt sundhedsmæssigt problem. Der er imidlertid mange muligheder for at gøre noget ved problemet – især når det drejer sig om stress, der er arbejdsrelateret. Få konkrete anvisninger og forslag til hvordan man behandler og forebygger stress på arbejdspladsen.

Denne bog er en opdateret indføring i stressens fysiologi, dens årsager og de helbredsmæssige konsekvenser. Bogen præsenterer helt ny viden om vilkår og ressourcer, der modvirker stress, og om hvordan stress kan håndteres og behandles. Herudover giver forfatteren gode forslag til, hvordan man forebygger stress på arbejdspladsen og udformer en trivselspolitik.

Stress og arbejde er en udvidet og opdateret udgave af forfatterens to bøger Stress på arbejdspladsen fra 2002 og Stresshåndtering fra 2007.

 

Om forfatteren

Bo Netterstrøm, er speciallæge i arbejds- og samfundsmedicin, var ledende overlæge ved Arbejdsmedicinsk Klinik og Stressklinikken, Hillerød Hospital 1992-2009. Siden seniorforsker ved Arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital og medstifter af Stresscentret Kalmia i Gentofte.

Forfatter Bo Netterstrøm
Forlag Hans Reitzels Forlag
År 2014
Sider 275
Pris 300 kr.
ISBN 9788741257945
Køb bogen hos forlaget her