Tillidsskabende ledelse i offentlige organisationer

Danskerne er verdensmestre i tillid. Ny bog dokumenterer, hvordan der arbejdes med at bevare den.Bogen henvender sig til ledere, konsulenter, medarbejdere og politikere.

Denne bog handler om ledere og medarbejderes målrettede arbejde med at skabe rammer for tillid i Region Sjælland. Arbejdet med og erfaringerne fra det store og meget ambitiøse projekt Tillid og Samarbejde beskrives fra både et teoretisk og et praktisk perspektiv. Bogen indeholder bidrag fra ledere på alle ledelsesniveauer på tværs af fag og hierarkier samt fra de konsulenter, der har været med i projektet.

Lederne beskriver blandt andet, hvordan processen har skabt kvalitetsforbedringer i de beslutninger, der træffes, og hvordan øgede muligheder for at bruge den enkeltes faglige og personlige kompetencer, professionelle stillingtagen og handlekraft skaber resultater, der er meget mere værd, end man kan måle på bundlinjen.

Nøgleelementer i Tillidsskabende ledelse i offentlige organisationer er:

  • at finde balancen mellem kontrol og tillid.
  • at indse, at top-down (stadig) ikke virker – ledelse er samspil.
  • at sikre gode relationer, engagement og inddragelse.
  • at sikre samarbejde på tværs gennem ligeværdige dialoger.
  • at arbejde med fælles forpligtelser og løsninger.
  • at holde fokus på opgaven, nemlig borgerne.

Bogen henvender sig til ledere, konsulenter, medarbejdere og politikere.

Forfatter Carsten Hornstrup, Lotte Lykkegaard Laursen & Malene Laursen
Forlag Forlaget Mindspace
År 2017
Sider 158
Pris 200 kr.
ISBN 978-87-93535-06-0
Køb bogen fra forlaget her