Situationsbestemt ledelse

16.06.2009 41,180

Situationsbestemt ledelse handler om, at lederen med fordel kan tilpasse sin ledelsesstil efter situationen, herunder hvor medarbejderen er viden- og motivationsmæssigt i forhold til en foreliggende opgave.

Lederwebs redaktion

Nedenfor vises en opdeling på fire ledelsesstile, som er hensigtsmæssige og relevante i forhold til forskellige udgangspunkter. Lederen bør således kunne skifte mellem de fire ledelsesstile alt efter behovet for henholdsvis støttende og instruerende adfærd i forhold til medarbejderne.

De fleste ledere (og medarbejdere) har en foretrukket ledelsesstil. Men denne teori siger altså, at ledelsesopgaven løses bedre, hvis man er i stand til at udøve en ledelsesstil, som tager udgangspunkt i situationen.

Endvidere kan det udledes af modellen, at den delegerende ledelsesstil kræver mindst ledelsesmæssig indsats – det kan således ses som ideelt at skabe en situation, hvor der er mest behov for denne type ledelse.

De fire ledelsesstile er:

 KONSULTERENDE

- sker på medarbejderens opfordring
- fokus på mål og motivation
- når medarbejderen kan selv, men gerne vil have coaching

STØTTENDE

- sker på leders eller medarbejders initiativ
- fokus på både metoder og motivation
- når medarbejderen er usikker på, om opgaven kan løses

DELEGERENDE

- minimalt behov for ledelse
- fokus på læring og nye udfordringer
- når medarbejderen løser opgaven selvstændigt og er selvmotiverende

DIKTERENDE

- sker på leders initiativ
- fokus på instruktion og éntydighed
- når opgaven er ny og/eller skal løses på en ny måde og medarbejderen er motiveret for at lære


Anvendelse af teorien

Teorien kan bl.a. anvendes til følgende:

- Overvej, om du har en foretrukket ledelsesstil, og tænk over, hvordan du med fordel evt. kunne tilpasse den til situationen.

- Tænk over, hvor dine medarbejdere er i forhold til støttende henholdsvis instruerende ledelse – giver du dem reelt optimal ledelse eller bare det, som de, eller du, foretrækker?

- Tænk over, at du måske kommer til at omfordele din ledelsesstil efterhånden som dine nye medarbejdere kommer mere ind i opgaverne og fællesskabet.

Du får sikkert brug for at udøve relativt meget dikterende og støttende ledelse i starten af ansættelsesperioden, men du bør være klar til at være mere konsulterende og delegerende, når tiden er moden til det.

- Få en dialog med hver af dine medarbejdere om, hvordan de og du ser på din ledelsesstil ud fra modellen for situationsbestemt ledelse – ser I på det på samme måde?

Læs mere

Sådan bliver du bedre til at lykkes som leder

Medarbejderne er ledernes vigtigste kilde til udvikling

Hvad er god ledelse egentlig?


Vurdering
  • 142 vurderinger


Skribentinfo
Lederweb

Sekretariat for Væksthus for Ledelse

Væksthus for Ledelse

Tlf.: 22431100

Send mail