Ledelse i uddannelsesmiljøer

Ledelse af uddannelsesinstitutioner er et forsømt område. Men så meget desto mere påtrængende.

For hvis de danske uddannelsesinstitutioner skal udvikle sig, må vi se bort fra, at det er underviseren alene, der tilvejebringer undervisningen. Der er brug for, at ledelsen på den enkelte institution aktivt arbejder med på undervisningen og samtidig inddrager underviserne i hele institutionens udvikling. Uden medarbejderne ingen forandringer.

Med levende beskrivelser fra ledere og medarbejdere på danske uddannelsesinstitutioner beskriver forfatterne udfordringer og dilemmaer og viser, hvordan et øget fokus på ledelse og samarbejde kan højne uddannelsernes kvalitet til glæde for medarbejdere, studerende – og for samfundet, som har brug for viden og uddannelse.

 

  • ForfatterOle Steen Andersen og Mette Lindstrøm
  • ForlagGyldendal Public
  • År2011
  • Sider200
  • Pris300
  • ISBN9788702108316