Kursus i Ledernes KompetenceCenter: Bestyrelsesarbejde og Advisory Boards

Kursusbeskrivelse

Bliv klædt på til en bestyrelsespost af nogle af landets mest erfarne bestyrelsesmedlemmer. På dette eksklusive tre-dages kursus får du en dybdegående introduktion til de områder, der er afgørende for at lykkes med bestyrelsesarbejdet.

 

Bestyrelseslokalet er blevet åbnet og nye generationer af bestyrelsesmedlemmer er på vej til gode erfaringer og oplevelser i bestyrelser og i advisory boards. Det er samtidig blevet mere almindeligt, at også mindre virksomheder vil skaffe de rigtige ressourcer til bestyrelser og advisory boards, og det giver i øjeblikket mange nye muligheder indenfor bestyrelsesarbejde.

 

Det kan være en selvstændig karrierevej, men det kan også være et vigtigt skridt i din eksisterende karriere og åbne nye døre til erfaringer og muligheder.

 

Bliv klædt på til at deltage i bestyrelsesarbejdet:

- Få indblik i alle de kompetence- og erfaringsområder, som er afgørende for at kunne tage aktivt del i bestyrelsesarbejdet

- Bliv bekendt med rollen som bestyrelsesmedlem, og hvad den indebærer

- Lær at håndtere de krav og forventninger, du vil møde i bestyrelseslokalet

- Få værktøjer til at udvikle dine kompetencer som bestyrelsesmedlem

 

Undervisere:

Peter Nordgaard har de sidste 25 år arbejdet med økonomistyring og de sidste 20 år undervist i økonomistyring, regnskab, supply chain management og management control. Han kombinerer praktisk indsigt med teori og øvelser. Peter har desuden lang bestyrelseserfaring, og er ofte leder af internationale konferencer indenfor disruptive teknologier.

Carsten Brink er en efterspurgt rådgiver for erhvervsvirksomheder inden for sager, der vedrører investering – specielt i vindmøller, virksomhedsoverdragelse og generel kommerciel rådgivning. Carsten Brink sidder i bestyrelsen for en række selskaber og fonde.

Flemming Riber er Managing Partner i Stanton Chase og ansvarlig for bl.a. Executive Search til bestyrelser bredt i flere sektorer. Han har de seneste 10 år rådgivet såvel kandidater som bestyrelser, ejere og PE-selskaber i indsættelse af bestyrelsesmedlemmer og formænd.

Claus Bretton Meyer har erfaring fra en lang række af bestyrelsesposter, men er mest kendt i offentligheden som DBU’s kontroversielle direktør.

Lone Møller Olsen er professionel bestyrelsesmedlem i BankInvest & Topdanmark. Hun har mange års erfaring som partner i Deloitte, hvor hun har deltaget i ledelsen, herunder i deres Partnerindstillingsudvalg.

Kerstin Jakobsson har en Master i biokemi og mere end 25 års erfaring med international udvikling af virksomheder. Hun har været CEO for flere start-ups, og har erfaring som bestyrelsesmedlem fra flere virksomheder. Hun er i dag bestyrelsesmedlem i eg Smile Incubator, Glycorex Transplantation AB og TEM foundation. Kerstin har siden opstarten af Medicon Village AB været en del af ledelsen samt Executive Vice President.

Program

Disruption, innovation, governance og globalisering giver virksomhederne større behov for at få input og ekspertise udefra og både advisory boards og bestyrelsesmedlemmer anvendes med succes til dette.

 

I løbet af tre dage får du en indføring i følgende emner:

 

Dag 1

Læringmål for dag 1:

- Bestyrelsens og advisory boardets roller

- Hvad er den juridiske regulering af bestyrelser?

- Regnskabsmæssig forståelse I

 

Tema 1: Hvad er bestyrelsens og advisory boardets rolle i Company Management.

Underviser Lone Møller Olsen.

Governance spiller en stadig større rolle i reguleringen og styringen af virksomheder, og vi skal forstå, hvorfor bestyrelser og advisory boards er en del af virksomhedens samlede management.

Hvorfor er der stigende fokus på bestyrelsens rolle, og hvad er årsagen til den store popularitet, som særligt advisory boards har fået igennem de sidste år?

Kan alle virksomheder drage gavn af bestyrelser og advisory boards, eller gælder det alene for særlige brancher eller særlige typer af virksomheder?

Vi ser på hvilken rolle bestyrelsen spiller i forhold til direktionen, management, fagbevægelsen og medarbejderne og diskuterer, hvordan virksomhederne får størst udbytte af bestyrelser.

Vi tager udgangspunkt i konkrete eksempler og erfaringer fra bestyrelseslokalerne, både de positive og de negative, og vi ser i hvilken retning, bestyrelsesarbejdet bevæger sig.

 

Tema 2: Hvad er den juridiske regulering af bestyrelser og advisory boards.

Underviser Carsten Brinck, Advokatfirmaet Lund, Elmer og Sandager.

Vi forstår nu bestyrelsens rolle og arbejdsopgaver ud fra en praktisk vinkel, men hvilke krav stilles der juridisk til bestyrelser/advisory boards? Vi tager udgangspunkt i selskabslovens krav til virksomheden og dennes ledelse.

Vi skaber en forståelse for de juridiske rammer for regulering af forskellige virksomhedstyper og for ansvarsfordelingen mellem de forskellige ledelsesniveauer i virksomheden.

Der afsluttes med gruppeopgave i udpegning af relevante juridiske forhold.

 

Tema 3: Regnskabsmæssig forståelse og analyse for bestyrelse og Advisory Board medlemmer.

Underviser Peter Nordgaard.

Bestyrelser har et særligt ansvar for virksomhedens kontrol og opfølgning, og regnskaber er en naturlig del af bestyrelsens arbejde. Det er vigtigt at have en god forståelse for forskellige typer af regnskabsprincipper, både danske og internationale principper. Det er også vigtigt at forstå, hvad et regnskab indeholder, og hvordan de enkelte dele af regnskabet skal læses og forstås.

Dernæst er bestyrelsen involveret i budgettering, investeringskalkuler og strategiske beslutninger i virksomheden. Hvordan læser man bestyrelsesmaterialet og træffer beslutninger?

Tema 3 afsluttes dagen efter, og der indgår praktisk træning.

 

 

Dag 2

Læringsmål for dag 2:

- Funding

- Regnskabsmæssig forståelse II

- "Real life" - praktisk træning

 

Tema 4: Funding/finansiering af virksomheder – hvordan gør man det?

Underviser Lars Andersen.

Vi evalueres af vores kunder og vores medarbejdere, og det er derfor naturligt, at også bestyrelsen evalueres. Hvordan foregår evalueringen af bestyrelsens medlemmer, hvad betyder det for bestyrelsesarbejdet og hvilke fordele giver det den enkelte bestyrelse?

 

Tema 5: Regnskabsmæssig forståelse og analyse for bestyrelse og advisory board medlemmer.

Underviser Peter Nordgaard.

Bestyrelser har et særligt ansvar for virksomhedens kontrol og opfølgning og regnskaber er en naturlig del af bestyrelsens arbejde. Det er vigtigt at have en god forståelse for forskellige typer af regnskabsprincipper, både danske og internationale. Det er også vigtigt at forstå, hvad et regnskab indeholder og hvordan de enkelte dele af regnskabet skal læses og forstås.

Dernæst er bestyrelsen involveret i budgettering, investeringskalkuler og strategiske beslutninger i virksomheden. Hvordan læser man bestyrelsesmaterialet og træffer beslutninger?

Der arbejdes med teori frem til frokost. Efter frokost er der gruppeøvelse.

 

Tema 6: ”Real life” træning.

Underviser Peter Nordgaard.

Casen indeholder træning i de områder som bestyrelseskurset har taget sit udgangspunkt i, men nu i et deltagerstyret læringsforløb:

- Forståelse for bestyrelsens rolle og ansvar

- Den juridiske regulering af bestyrelser

- Ansvar og pligter for bestyrelsesmedlemmer

- Regnskabsmæssig forståelse og analyse

- Relevant lovmæssig regulering

 

 

Dag 3

Læringsmål for dag 3:

- Hverdagen i bestyrelsen

- Risk Management i bestyrelser

- Fra aske til ild - om at arbejde med bestyrelser

- Rekruttering af bestyrelsesmedlemmer

 

Tema 7: Hverdagen i bestyrelseslokalet – mine erfaringer.

Underviser Kerstin Jakobsson.

Vi skal både kunne teori, men i særdeleshed også praksis for at tiltræde rollen som den gode bestyrelseskandidat. Én af Sveriges meget erfarne bestyrelsesmedlemmer deler sine erfaringer med os og giver en forståelse for kompleksiteten i bestyrelsens arbejde.

 

Tema 8: Risk Management.

Underviser Peter Nordgaard.

Risikostyring er blevet en integreret del af dagens management. Hvordan skaber bestyrelsen overblik over virksomhedens risk position, og hvordan arbejdes der aktivt med risikostyring og risiko udvælgelse? Vi gennemgår relevante modeller for risikostyring og ser på erfaringerne af arbejdet med disse modeller.

 

Tema 9: Fra aske til ild – om at arbejde med bestyrelser.

Underviser Claus Bretton-Meyer.

Det hele er nemt, når alt går godt. Hvad sker der, når bestyrelsen og direktionen bliver udfordret? Dette er en spændende historie om arbejdet i bestyrelsesrummet i tider med høj forandring.

 

Tema 10: Hvordan rekrutteres medlemmer til bestyrelsen og advisory boards?

v/Managing Partner Flemming Riber, Stanton Chase.

Hvor findes køen til bestyrelsesposterne og til de spændende advisory boards? Hvordan gør man sine kompetencer synlige i forhold til bestyrelsesarbejdet? Vi får et indlæg fra en af de erfarne i rekrutteringsområdet.


Målgruppe

Alle

Pris

7.500 kr. (excl. moms)

Start dato

14. marts 2018

Slut dato

16. marts 2018

Tilmeldingsfrist

En uge inden kursets start

Sted

København (Ledernes Mødecenter)

Arrangør

Ledernes KompetenceCenter

Tilmeldingsemail

Tilmelding kan ske på følgende email
kurser@lederne.dk

Kontaktperson

Katrine Weeke Frederiksen
Tlf: 7875 2518