Kursus i Ledernes KompetenceCenter: Coachuddannelse for ledere

Kursusbeskrivelse

Uddannelsen lærer dig at bruge coaching i dit lederskab, så du får mest muligt ud af dine medarbejderes potentiale. Lær blandt andet at beherske coachingsamtalen og bruge evnen til at lytte og stille effektfulde spørgsmål.

 

Coachuddannelsen for ledere giver dig det uddannelsesmæssige fundament for at blive ICF-certificeret som Associate Certified Coach.

 

Coaching handler om mennesker og udvikling. Det er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle og motivere dine medarbejdere og skabe grundlag for endnu bedre resultater. Som coach kan du både styrke andre, udbygge dit lederskab og udvikle dig selv som privatperson.

 

Få 67,5 timers ICF-godkendt undervisning:

- Bliv trænet i at stille konkrete spørgsmål, der afdækker: problem, udviklingspotentiale og handling

- Få indsigt i og forståelse for forandringsprocesser

- Skab større motivation blandt dine medarbejdere og teams

- Opnå bedre resultater som leder med selvindsigt og styrket lederskab

 

Undervisere:

Annette Kledal er Professional Certified Coach (PCC), diplom i Coaching Mastery fra ITS og systemisk konsulent fra DISPUK og NLP-træner.

Charlotte Barfod er ICF Professional Certified Coach (PCC) og NLP-træner. Derudover er hun kommunikationskonsulent og underviser i personlig udvikling.

Michael Skjøt er ICF Professional Certified Coach (PCC). Han er organisations- og ledelseskonsulent med 20 års ledererfaring fra Mærsk og SAS.

Program

Coaching uddannelsens opbygning:

Coach uddannelsen i København forløber over fire moduler, i alt 9 dage, hvor holdet er samlet til undervisning og træning. Modul 1 er på tre dage, mens de øvrige moduler er på to dage. Mellem modulerne afvikles 3 feedbacksessioner på hver 3,5 time og 4 webinarer på hver 1,5 time.

 

Modul 1:

- Definition og afgrænsning af coaching

- MAAPS modellen

- Feedback

- Værdier og grundholdninger

 

Modul 2:

- Aktiv opmærksom lytning

- Kraftfulde spørgsmål

- Coachingrelation asymmetri og symmetri

 

Modul 3:

- Coachnærværet metaposition

- At udfordre tankemønstre

- Coaching i ledelseskonteksten

 

Modul 4:

- Værdier og motivation

- Forandringspræmisser

- Fra feedback til feedforward

 

Eksamen:

- Afsluttende individuel skriftlig og mundtlig eksamen

 

 

Læring i et trygt og inspirerende miljø:

Coaching uddannelsen har sit teoretiske fundament i den systemiske teori og metode, nyere hjerneforskning, ICF’s kernekompetencer og viden om effektfuld coaching. Du bliver en del af et trygt, lærende og inspirerende miljø med mulighed for både personlig udvikling og tilegnelse af de forskellige coachingmetoder, som skaber en platform for effektfuld og autentisk coaching.

 

Undervisningsform:

Undervisningen har fokus på læring gennem praktiske erfaringer og teorien flettes naturligt ind, mens vi øver og træner. Vores erfaring er, at du gennem træning tilegner dig de coachende kompetencer på en måde, så du kan bruge dem i mange forskellige sammenhænge.

 

Skriftlig og praktisk eksamen:

Uddannelsen afsluttes med en individuel skriftlig og praktisk eksamen, som skal bestås for at få et diplom som coach. Eksamen forløber over flere dage og du skal samlet beregne at bruge 2 gange en halv dag. Første dag finder den skriftlige prøve sted. Den praktiske eksamen afholdes de følgende dage, hvor du skal coache én af de andre fra holdet, hvorefter du får grundig feedback.

 

Få personlig feedback under øvelserne:

Vi fokuserer på at støtte dig i at nå dine mål med uddannelsesforløbet, derfor giver vi deltagerne personlig sparring under øvelserne. Der er desuden maks. 18 deltagere på et hold, hvilket sikrer mere tid til hver enkelt deltager.

 

Mulighed for individuel coaching:

Vi anbefaler at du tilkøber et individuel coachingforløb, så du selv oplever, hvordan coaching skaber rum for læring og udvikling. Du kan få individuel coaching for en særpris på 1.590 kr. ekskl. moms per session ved køb af minimum 3 sessioner.


Målgruppe

Alle

Pris

41.600 kr. (excl. moms)

Start dato

14. marts 2018

Slut dato

28. september 2018

Tilmeldingsfrist

En uge inden kursets start

Sted

København (Ledernes Mødecenter)

Arrangør

Ledernes KompetenceCenter

Tilmelding

Tilmelding kan ske på følgende website
https://www.lederne.dk/kompetencecenter/kurser/coachuddannelse-for-ledere/

Tilmeldingsemail

Tilmelding kan ske på følgende email
kurser@lederne.dk

Kontaktperson

Katrine Weeke Fredersen
Tlf: 7875 2518