Kursus i Ledernes KompetenceCenter: Introduktion til god ledelse

Kursusbeskrivelse

Kom godt i gang med lederjobbet med en inspirerende introduktion til, hvad det vil sige at være leder. Med en Garuda personprofil-test, får du indsigt i, hvilken ledertype du er, og du lærer, hvad lederrollen indeholder af udfordringer og ansvar.

 

Som leder gennemgår du en personlig udvikling, hvor du med tiden træder i karaktér, udvikler en handlekraft og etablerer omsorg for dine medarbejdere. På dette en-dags-kursus gennemgår vi landkortet over din udviklingsproces som leder, så du kan finde ud af, hvor du står nu, og hvad der venter forude.

 

Få overblik over din udviklingsproces som leder:

- Find ud af, hvilken type leder du er med en Garuda personprofil

- Lær, hvordan forskellige mennesker kommunikerer og motiveres forskelligt

- Få indsigt i, hvordan "den gode leder" handler i en række typiske situationer

- Skab overblik dine værdier, styrker og udviklingspunkter

 

Kursusdagen er en kombination af diskussioner, oplæg fra underviseren og gruppearbejde. Vi diskuterer god ledelse, og giver dig et indblik i de typiske faldgruber.

 

Garuda personprofil:

Inden kursusdagen udfylder du en Garuda personprofil, som giver dig indsigt i din ledertype, herunder dine potentielle stærke sider og udviklingspunkter.

 

Din personlige modning og handlekraft i lederrollen:

Som leder gennemgår du en udvikling, hvor du udvikler gennemslagskraft og ansvarsfølelse overfor dine medarbejdere. Vi ser på din udviklingsproces, så du kan danne dig et billede af din nuværende situation og din fremtidige situation.

 

Ledelsesdilemmaer fra virkeligheden:

Vi arbejder med dilemmaer fra virkeligheden, som er gode til at anskueliggøre de valg, du står med som leder. Du lærer blandt andet, at der er mange forskellige måder at læse den samme situation på.

 

Hvad er ledelse?

Vi drøfter de forskellige billeder, vi har af, hvad ledere laver. Dertil gennemgår vi gode bud fra både teori og praksis på, hvad ledelse er, og hvad ledere laver.

 

Medarbejdertyper og motivationsformer:

Et ordsprog siger at ”du skal behandle andre, som du gerne selv vil behandles”, men det er ikke udelukkende rigtigt. Vi er alle forskellige, og det er derfor vigtigt at lære, at andre ikke nødvendigvis er som dig. Mennesker har forskellige behov og forskellige måder at kommunikere på, og det er helt afgørende, når du som leder skal motivere og udvikle andre mennesker.

 

Faldgruberne for den nye leder:

Uanset om du er helt ny eller kommende leder, så er der nogle grundlæggende faldgruber, som det er nyttigt at kende til, for at du kan undgå dem. Du bliver naturligvis også præsenteret for inspirerende tips og gode råd til, hvordan andre ledere arbejdede sig uden om faldgruberne.

 

"Den gode leder":

Som afslutning på dagen drøfter vi ”den gode leder”. Hvordan handler den gode leder i række typiske situationer? Med inspiration fra de øvelser du har været igennem i løbet af dagen, får du et overblik over dine værdier, styrker og udviklingspunkter som leder.

 

Undervisere:

Anders Amstrup har 15 års ledererfaring på mellem- og topniveau. Han har en uddannelsesbaggrund som erhvervspsykolog, cand. psych. og HD-A. Siden 2009 har Anders undervist godt 1.000 ledere hos Ledernes Kompetencecenter. Sideløbende har han været konsulent i blandt andet Magasin du Nord, hvor han har haft mere end 60 ledere i coachingforløb.

Jacob Steendahl Nielsen er direktør for konsulentvirksomheden How Bizz, der arbejder med Lean, organisationsudvikling og lederudvikling. Han har mere end 10 års erfaring med lederudvikling og er uddannet Ph.D, Cand Merc.

Program

Kurset forløber over en dag.


Målgruppe

Alle

Pris

3.950 kr. (excl. moms)

Dato

27. februar 2018

Tilmeldingsfrist

En uge inden kursets start

Sted

København (Ledernes Mødecenter)

Arrangør

Ledernes KompetenceCenter

Tilmelding

Tilmelding kan ske på følgende website
https://www.lederne.dk/kompetencecenter/kurser/introduktion-til-god-ledelse/

Tilmeldingsemail

Tilmelding kan ske på følgende email
kurser@lederne.dk

Kontaktperson

Laila Møller Povlsen
Tlf: 7875 2518