Kursus i Ledernes KompetenceCenter: Konflikthåndtering

Kursusbeskrivelse

Konflikter kan vise sig i dårlige trivselsmålinger, øget sygefravær, opråb fra medarbejdere og påbud fra arbejdstilsynet. Når vi er i konflikt, har vi svært ved at forholde os konstruktivt til både kollegaer og opgaver, fordi vi låses fast i tanker og handlinger.

 

På kurset lærer du at opbygge en sund konfliktkultur, hvor I er åbne og nysgerrige, når der opstår uenigheder og løser konflikter med dialog og fælles indsats. Teknikkerne er hentet fra konfliktmægling og er tilpasset ledere.

 

Kom ineffektivitet, lav målopfyldelse og dårlig trivsel til livs:

- Få indsigt i de psykologiske mekanismer i konflikter

- Lær at bruge en mæglende tilgang til konflikthåndtering

- Få redskaber til at gennemskue konflikters årsag og virkning

- Lær at analysere konflikter og vurdere den rette interventionsform

 

To tilgange til at løse konflikter:

I konflikthåndtering er der groft sagt to tilgange; en jura-tilgang og en dialog-tilgang. Jura-tilgangen er velkendt i mange organisationer og virksomheder. Den bruges eksempelvis, når en leder forsøger at løse en konflikt ved at advare eller afskedige en medarbejder. Men tilgangen løser ofte ikke hele konflikten.

Dialog-tilgangen vinder mere og mere frem i virksomheder og organisationer i dag. En leder kan understøtte tilgangen ved at agere som en mægler, der byder ind til, at medarbejderne opnår forståelse for hinandens synspunkter og finder løsninger i fællesskab, som alle kan være tjent med.

 

Med lederen som mægler er formålet at forbedre relationer mellem mennesker, også når det er allersværest, fordi tilliden og dialogen er i bund, samt at løse konflikter tilfredsstillende for alle parter. I mange konflikter er den mellemmenneskelige relation helt afgørende for en langsigtet og udbytterig løsning, der muliggør samarbejde fremover.

 

Fordelen ved dialog-tilgangen er, at den gør det muligt at finde frem til de underliggende og skjulte årsager til en konflikt, hvormed du som leder kan gøre en aktiv indsats for at løse konflikten én gang for alle. Det er en konstruktiv tilgang til at løse konflikter, som kan mærkes på det psykiske arbejdsmiljø.

 

På kurset får du konkrete metoder og værktøjer til at anvende dialog-tilgangen, når du skal håndtere konflikter fremover.

 

Guidelines til lederen:

- Accepter, at konflikter er der, og de er kommet for at blive

- Samarbejdsvanskeligheder handler altid om noget, så vær nysgerrig på, hvad det er

- Konflikter er ikke nødvendigvis destruktive - de kan føre noget konstruktivt med sig

- Accepter, at du som leder har et ansvar for, at destruktive konflikter bliver løst

(Disse og mange flere guidelines vil vi gå i dybden med på kurset).

 

Underviser:

Mie Marcussen er indehaver af Marcussen & Company og har siden 2001 mæglet og forhandlet mere end 500 konflikter for virksomheder og privatpersoner. Hun er desuden ekstern lektor i på Københavns og Syddansk Universitet. Mie er uddannet cand.merc.jur. og master i konfliktmægling.

Program

Kurset forløber over to dage.


Målgruppe

Alle

Pris

12.500 kr. (excl. moms)

Start dato

20. marts 2018

Slut dato

21. marts 2018

Tilmeldingsfrist

En uge inden kursets start

Sted

København (Ledernes Mødecenter)

Arrangør

Ledernes KompetenceCenter

Tilmelding

Tilmelding kan ske på følgende website
https://www.lederne.dk/kompetencecenter/kurser/konflikthaandtering/

Tilmeldingsemail

Tilmelding kan ske på følgende email
kurser@lederne.dk

Kontaktperson

Laila Møller Povlsen
Tlf: 7875 2518