Ledelse af forandringsprocesser

Kursusbeskrivelse

Du styrkes i at identificere forandringsreaktioner samt tilegner dig metoder til at skabe ejerskab og motivation i din organisation.

 

Modulet bidrager til, at du som leder opnår teoretisk som praktisk viden om rammer og vilkår for ledelse af offentlige forandringsprocesser i relation til den aktuelle udvikling i velfærdspolitikker, moderniseringsstrategier og i den offentlige sektor.

 

Du opnår forståelse for hensigtsmæssig proceslederadfærd, såvel som du får indsigt i egne personlige kompetencer og egne personlige udviklingszoner som facilitator.

 

Du opnår styrket handlekompetencer til i et helhedsorienteret perspektiv at involvere politiske, strategiske, driftsmæssige og borgerorienterede interesser og forståelser i forandringsprocesser med afsæt i den kompleksitet, som moderniseringen af den offentlige sektor er udtryk for.

 

Indhold

Modulets indhold er bygget op omkring følgende hovedtemaer:

 

1. Ledelse af forandringsprocesser på strategisk og operationelt niveau

Her fokuseres den organisatoriske sammenhæng, herunder forandringsprocessens overordnede formål. Her introduceres til teorier om forandringsprocesser i såvel en generel organisatorisk som konkret praksis sammenhæng, og der reflekteres over det overordnede formål som retningsgivende for såvel kerne- som støtteprocesser. Der ses også på moderniseringen af den offentlige sektor som generel ramme for mange aktuelle forandringsprocesser.

 

2. Gruppeforståelse og gruppedynamik

Her fokuseres gruppeprocesser og gruppepsykologiske mekanismer, samt håndtering af modstand og konflikt. Uanset forandringernes baggrund og formål påvirkes såvel det enkelte individ som de grupper eller teams, hvori den daglige opgavevaretagelse finder sted. Dette tema fokuserer derfor på forandringsreaktioner, på hvordan den enkeltes behov i omstillings- og udviklingsprocesser tilgodeses og på metoder til at skabe ejerskab og motivation hos den enkelte medarbejder og i gruppen.

 

3. Proceslederadfærd herunder magtpositioner og etik

Her fokuseres og reflekteres over de særlige karakteristika for procesledelse i organisatoriske forandringer. Procesledelse kræver på samme tid nærvær og distance og det reflekteres, hvilke kvaliteter en god procesleder har, og på hvordan forskellige magtpositioner og hensynet til etik, har betydning for effekten af processen. Forskellige evalueringsmetoder identificeres, herunder reflekteres det, hvordan man kan udnytte den viden der er kommet frem i processen, i resten af organisationen.

 

Målgruppe

Modulet henvender sig til offentlige ledere.

 

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave har omfang af max. 7 sider per person.

 

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitCOK.

 

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

 

Særlige forhold

Se evt. læringsmål i den vedhæftede fil for yderlige oplysninger.

 

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

 

Eksamensform

Skr./mdtl

 

ECTS

5.00

Program

Undervisning: 28.08. + 11.09. + 25.09. + 10.10.2018

Studiegruppedage: 04.09. + 18.09. + 2.10.2018

Vejledning: 11.10.2018

Aflevering: 01.11.2018

Eksamen: 13.11.2018


Målgruppe

Alle

Pris

8.900 kr.

Dato

28. august 2018

Tilmeldingsfrist

12.06.2018 – du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.

Sted

Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers

Arrangør

COK

Tilmeldingsemail

Tilmelding kan ske på følgende email
jr@cok.dk

Kontaktperson

Jeanet Hardis
Tlf: 8779 6335