Vind den europæiske kvalitetspris

08.02.2011 106

Deltag i konkurrencen om at vinde den europæiske kvalitetspris for den offentlige sektor (EPSA)og få formidlet jeres gode idé til hele Europa

Af Lederweb.dk

I en tid med økonomisk krise og klimakrise er det vigtigere end nogensinde før, at offentlige institutioner formår at dele deres viden

Derfor skal I heller ikke tøve, hvis I har en god løsning eller innovativ idé. Frem til den 25. marts 2011 har alle offentlige institutioner mulighed for at indsende et projekt til konkurrencen om den europæiske kvalitetspris (European Public Sector Award) for 2011.

Organisationer fra regioner, kommuner og staten kan deltage med én eller flere cases. Projektet skal udformes på engelsk og skal opfylde minimum én af kategorierne fra EPSA.

Priskategorierne, dvs. de discipliner man kan ”stille op i”, afspejler de aktuelle problemstillinger for den offentlige sektor. Det gælder generelt, at casen skal være innovativ, borgerrelevant, levedygtig og have stor indvirkning. Endelig er det vigtigt, at andre kan lære af casen, og at erfaringerne kan videregives og bruges andre steder.

De tre priskategorier

 

1. Smart Public Service Delivery in a Cold Economic Climate

Projekter i denne kategori skal afspejle, hvordan den offentlige organisation har formået at reagere på og balancere udfordringer i forbindelse med den finansielle krise. Omdrejningspunktet er forandringer, der kan hjælpe til at imødegå fremtiden som for eksempel:

  • Hvordan organisationen har skabt værktøjer til måling af kvaliteten af den leverede service, og hvordan værktøjerne har været med til at forbedre servicen til samme eller lavere pris.
  • Vellykket omorganisering af leveringen af service, succesfuld organisering af delte servicer (servicefællesskaber) ellerfx metoder til mere målrettet resultatmåling

 

2. Opening Up the Public Sector Through Collaborative Governance

Projekter i denne kategori skal afspejle, hvordan den offentlige organisation har åbnet for involveringen af civilsamfundet i planlægningen og leveringen af de offentlige ydelser. Det kunne være:

  • Projekter, der gør borgere til en aktiv del af beslutningsprocesser gennem information eller it-systemer, eller projekter, der demonstrerer, hvordan samarbejdet med civilsamfundet kan hjælpe til en bedreservice.
  • Projekterne, der handle om at inddrage borgere i politikudviklingen, eksempelvis gennem skabelse af ”samarbejdende forvaltning”, fx med henblik på at skabe mere aktivt medborgerskab for at understøtte åbenhed, gennemsigtighed og for at understøtte dialog og medejerskab. Temaet kan også omhandle effektmål, øget output-orientering osv.

 

3. Going Green: Concrete Solutions from the Public Sector

Projekter i denne kategori skal afspejle den offentlige organisations fokus på bæredygtig udvikling og grønne teknologier ved konkrete innovations eller policyprojekter. Konkrete projekter kan eksempelvis omhandle:

  • Interne energi- og transportkoncepter eller innovative, miljøvenlige indkøbspraksisser, miljøledelse, grønne regnskaber, cyklusser, renere luft, vand-management, hånd- teringen af farligt affald mv., .
  • Innovative økonomiske instrumenter (beskatning, pricing, incitamenter mv. som kan gøre det hele ”lidt grønnere”).

 

De 3 priskategorier skal forstås som brede rammer, hvor en lang række af projekter kan indgå. På EPSAs hjemmeside http://www.epsa2011.eu bliver de 3 hovedtemaer uddybet.


De gode idéer skal anerkendes og spredes

Formålet med den europæiske kvalitetspris er, at få nyttig- og synliggjort og anerkendt gode, nyskabende og effektive institutioner. Derigennem kan andre lære og få nye ideer til at tage del i forandringer og udfordringer med at løse de problemstillinger, som den offentlige sektor står overfor.

Den europæiske kvalitetspris for den offentlige sektor bringer de bedste, de mest innovative og effektive institutioner sammen fra hele den offentlige sektor. 

De nominerede vil blive intiveret til en konference med fokus på erfaringsudveksling, hvor de skal fremlægge deres case.

Yderligere information

Ønsker du yderligere information vedrørende EPSA, er du velkommen til at
kontakte Jens Qvesel i Personalestyrelsen jqv@perst.dk eller 33 95 41 57.


Det Europæiske Institut for Offentlig Administration, EIPA driver den forsknings- og sekretariatsmæssige del af prisinstitutionen. EU-Kommissionen medfinansie¬rer EPSA 2011. Du kan læse mere på EIPAs hjemmeside

 

 

 


Vurdering