Samordnet ledelse af dagtilbud

samordnet ledelse pixie

Pjecen giver inspiration til kommunernes overvejelser om, hvordan de bedst leder og organiserer indsatsen for børn med særlige behov i de almene dagtilbud.

Med kommunalreformen blev ansvaret for indsatsen for børn med særlige behov samlet i kommunerne. Målet var blandt andet at gøre det lettere at inkludere flere af børnene i de almindelige dagtilbud. Hvis det skal lykkes, så skal kommunerne samordne indsatsen på tværs af almen- og specialområdet.

Dét er i høj grad et ledelsesspørgsmål – og særlig aktuelt i en tid, hvor mange kommuner justerer ledelsesstrukturen inden for dagtilbud.

Publikationen udpeger de væsentligste temaer på et ledelsesfelt, hvor der endnu ikke er nogen kanoniserede løsninger og understøtter den enkelte kommunes overvejelser om, hvordan samordningen bedst organiseres. Den viden, der præsenteres i hæftet, er et resultat af et projekt, der også har kortlagt de generelle erfaringer med nye ledelsesmodeller på dagtilbudsområdet.  

 

Artikler på Lederweb: Ny undersøgelse: Styrket ledelse af dagtilbud

 

Se som PDF

Se på tablet eller smartphone

 

 Bestil publikationen her. Det er gratis

Angiv antal eksemplarer
Adresse
Skal bestillingen sendes til en privat- eller arbejdsadresse?*
Andet
Ønsker du at bestille andre publikationer, så skriv titel og antal i feltet nedenfor.