Artikler om Evaluering

Organisationer og virksomheder bruger stadig flere ressourcer på at evaluere og dokumentere. At evaluere er at bedømme en handling eller et fænomen. Vi evaluerer skoler, skønhed, musik, skiferier, hjemmehjælp, sygehuse, skraldemænd, forelæsninger, aviser, mekanikere, reklamer, læger, kommuner, fødsler, øl, ægtefæller og hjemmesider som aldrig før i historien.

Evalueringsbranchen er altså i vækst. Der eksisterer ingen samlet opgørelse over ressourceforbruget – hverken i kroner eller mandtimer - men ganske vist er det, at ganske mange sociologer og andre professionelle samfundsvidenskabelige forskere investerer deres bedste vågne tid og hjerteblod i evalueringsmaskinen.

Du kan her læse mere om evaluering, og hvordan du får størst muligt udbytte af dit arbejde. • Evaluering
Viser 13 / 13
Ingen resultater.
 • 360 Graders Evaluering

  En 360 graders evaluering giver et helhedsorienteret statusbillede af organisationens præstationer, sådan som de opfattes af interne og eksterne "kunder" og af de enkelte medarbejdere og ledere.

  Læs mere
 • BIKVA-Modellen

  En metode til at evaluere kvalitet med udgangspunkt i brugernes viden.

  Læs mere
 • Metoder til at evaluere ledere

  Ledere kan evalueres på flere måder. Her kan du læse om den mest udbredte spørgeskemametode og den mere dialogbaserede tilgang til evaluering af ledelse.

  Læs mere
 • Den kvantitative tilgang til ledelsesevaluering

  Hovedparten af ledelsesevalueringer gennemføres som forskellige varianter af denne den kvantitative model, hvor en spørgeskemaundersøgelse er rygraden i evalueringen. Et eksempel er 360-graders evaluering.

  Læs mere
 • Ny generation af offentlig styring

  Afbureaukratiseringen er begyndt i Sønderborg Kommune. Her indføres styringskoncepter, som minimerer dokumentationen og giver medarbejderne råderum. Alt sammen for at optimere driften og frigøre ressourcer til service.

  Læs mere
 • Guide til ledelsesevaluering

  De fleste offentlige ledere er glade for at få deres indsats evalueret af medarbejdere og chefer. Og hvis ledelsesevaluering udføres ordentligt er det et dynamisk redskab til at udvikle bedre ledelse. En ny guide opstiller ti principper for god ledelsesevaluering.

  Læs mere
 • Ledelsesevaluering - Anonymitet eller ej?

  Det er et omdiskuteret spørgsmål, hvorvidt medarbejderne skal kunne besvare spørgeskemaet til en ledelsesevaluering anonymt. Svar fra lederkolleger og chefer kan og bør som regel ikke være anonyme.

  Læs mere
 • Ti principper for god ledelsesevaluering

  Skal du til at lave ledelsesevaluering, og er du i tvivl om, hvordan du griber evalueringen an? Her kan du læse 10 principper for god ledelsesevaluering.

  Læs mere
 • Den kvalitative tilgang til ledelsesevaluering

  Ledelsesevaluering med kvalitative, dialogorienterede metoder i både ”dataindsamlingen” og opfølgningen.

  Læs mere
 • 10 trin: Sådan får du ærlig feedback

  Når du først har indtaget lederstolen, er den feedback, du får, både vag og sjælden. Og dermed ubrugelig. Men du spiller selv en afgørende rolle for etableringen af et godt feedback-klima. Læs her, om de ti trin til god feedback.

  Læs mere
 • Du kan da godt blive lidt såret

  Forstander Jakob Volther valgte at få sin ledelsesstil evalueret af en fokusgruppe. En rigtig god evalueringsform, mener forstanderen, men påpeger samtidig, at den kræver, at lederen er psykisk robust.

  Læs mere
 • Etik og personalejura ved ledelsesevalueringer

  Der er ingen egentlig lovgivning, som fastlægger, hvad man må eller bør, når det gælder ledelsesevaluering. Reguleringen af processen er i højere grad et spørgsmål om den etik, der lægges til grund for evalueringen.

  Læs mere