Artikler om Evaluering

Organisationer og virksomheder bruger stadig flere ressourcer på at evaluere og dokumentere. At evaluere er at bedømme en handling eller et fænomen. Vi evaluerer skoler, skønhed, musik, skiferier, hjemmehjælp, sygehuse, skraldemænd, forelæsninger, aviser, mekanikere, reklamer, læger, kommuner, fødsler, øl, ægtefæller og hjemmesider som aldrig før i historien.

Evalueringsbranchen er altså i vækst. Der eksisterer ingen samlet opgørelse over ressourceforbruget – hverken i kroner eller mandtimer - men ganske vist er det, at ganske mange sociologer og andre professionelle samfundsvidenskabelige forskere investerer deres bedste vågne tid og hjerteblod i evalueringsmaskinen.

Du kan her læse mere om evaluering, og hvordan du får størst muligt udbytte af dit arbejde. • Evaluering
Viser 17 / 17
Ingen resultater.
 • 360 Graders Evaluering

  En 360 graders evaluering giver et helhedsorienteret statusbillede af organisationens præstationer, sådan som de opfattes af interne og eksterne "kunder" og af de enkelte medarbejdere og ledere.

  Læs mere
 • BIKVA-Modellen

  En metode til at evaluere kvalitet med udgangspunkt i brugernes viden.

  Læs mere
 • Metoder til at evaluere ledere

  Ledere kan evalueres på flere måder. Her kan du læse om den mest udbredte spørgeskemametode og den mere dialogbaserede tilgang til evaluering af ledelse.

  Læs mere
 • Den kvantitative tilgang til ledelsesevaluering

  Hovedparten af ledelsesevalueringer gennemføres som forskellige varianter af denne den kvantitative model, hvor en spørgeskemaundersøgelse er rygraden i evalueringen. Et eksempel er 360-graders evaluering.

  Læs mere
 • Guide til ledelsesevaluering

  De fleste offentlige ledere er glade for at få deres indsats evalueret af medarbejdere og chefer. Og hvis ledelsesevaluering udføres ordentligt er det et dynamisk redskab til at udvikle bedre ledelse. En ny guide opstiller ti principper for god ledelsesevaluering.

  Læs mere
 • Ledelsesevaluering - Anonymitet eller ej?

  Det er et omdiskuteret spørgsmål, hvorvidt medarbejderne skal kunne besvare spørgeskemaet til en ledelsesevaluering anonymt. Svar fra lederkolleger og chefer kan og bør som regel ikke være anonyme.

  Læs mere
 • Ny generation af offentlig styring

  Afbureaukratiseringen er begyndt i Sønderborg Kommune. Her indføres styringskoncepter, som minimerer dokumentationen og giver medarbejderne råderum. Alt sammen for at optimere driften og frigøre ressourcer til service.

  Læs mere
 • 10 trin: Sådan får du ærlig feedback

  Når du først har indtaget lederstolen, er den feedback, du får, både vag og sjælden. Og dermed ubrugelig. Men du spiller selv en afgørende rolle for etableringen af et godt feedback-klima. Læs her, om de ti trin til god feedback.

  Læs mere
 • Ti principper for god ledelsesevaluering

  Skal du til at lave ledelsesevaluering, og er du i tvivl om, hvordan du griber evalueringen an? Her kan du læse 10 principper for god ledelsesevaluering.

  Læs mere
 • Den kvalitative tilgang til ledelsesevaluering

  Ledelsesevaluering med kvalitative, dialogorienterede metoder i både ”dataindsamlingen” og opfølgningen.

  Læs mere
 • Glem feedback og spørg om råd i stedet

  Når vi giver feedback ligger fokus på det, der er sket. Giver vi i stedet gode råd, ligger vores fokus på fremtiden og mulighederne for udvikling. Læs her, hvorfor du nogen gange skal udskifte feedbacken med gode råd i stedet.

  Læs mere
 • Nyt værktøj: Find ud af hvordan dine medarbejdere oplever din ledelse

  Ved du, hvordan dine medarbejdere oplever din ledelse? Det kan være en god ide at tjekke ind med dine medarbejdere og finde ud af, hvordan de oplever din ledelse. Læs her om et nyt ledelsesevalueringsværktøj, der kan sætte gang i udviklingen af hele organisationens ledelse, såvel som i udviklingen hos den enkelte leder, der gerne vil have en kvalificeret dialog om sin ledelse.

  Læs mere
 • Du kan da godt blive lidt såret

  Forstander Jakob Volther valgte at få sin ledelsesstil evalueret af en fokusgruppe. En rigtig god evalueringsform, mener forstanderen, men påpeger samtidig, at den kræver, at lederen er psykisk robust.

  Læs mere
 • Etik og personalejura ved ledelsesevalueringer

  Der er ingen egentlig lovgivning, som fastlægger, hvad man må eller bør, når det gælder ledelsesevaluering. Reguleringen af processen er i højere grad et spørgsmål om den etik, der lægges til grund for evalueringen.

  Læs mere
 • Styrk kerneopgaven med supervision

  Det er ikke nok at have en klart defineret kerneopgave og lede ud fra denne, hvis ikke medarbejdere har de rette kompetencer. Læs her, hvordan du bruger dine medarbejderes supervision som et strategisk tiltag, der styrker kerneopgaven.

  Læs mere
 • Hjælp os med at gøre Lederweb bedre

  Har du ikke allerede besvaret vores brugerundersøgelse, kan du stadig nå det. Vi vil meget gerne høre, hvad du mener om Lederweb og Væksthus for Ledelse. Det tager kun fem minutter, og som tak for hjælpen trækker vi lod om tre gavekort til Magasin.

  Læs mere