Artikler om Forandringsledelse

Ledere og medarbejdere bliver ofte sat i situationer hvor de skal tænke og handle anderledes og bearbejde de følelsesmæssige konsekvenser og de forstyrrelser, som ændringerne giver. Her kan du læse artikler om, hvordan du sikrer, at din forandringsledelse når i mål. Du får bl.a. helt konkrete råd og mange artikler beskriver værktøjer, der har fokus på, hvordan I lykkes med forandringer. I kan fx spille jer til bedre forandringer, eller I kan bruge ”Forandringscirklen”.

Du kan også finde artikler om de hyppigste årsager til, at forandringsprocesser fejler, og hvad du som leder dermed skal være opmærksom på. Fx hvordan du skaber mening med forandringen. Lederweb præsenterer også populære artikler, som fx Kotters tjekliste til formulering af din strategi og Hildebrandts tre råd om forandringsledelse.

Læs også om forandringsledelse i Væksthusets egen publikation "Forandring fryder – og forstyrrer".Viser 50 / 119
Ingen resultater.
 • Hvad Kotter kan lære dig om forandringsledelse

  70 pct. af alle store forandringer mislykkes. Ifølge Harvard-professoren John P. Kotter skyldes det blandt andet, at lederne ikke har en tydelig vision, og at de ikke fejrer de små succeser undervejs i forandringsprocessen. Her kan du læse professorens råd om, hvordan du undgår, at den forandring, du er sat i spidsen for, mislykkes.

  Læs mere
 • Lewins 3 trin til forandringsledelse

  Ved at forberede dine medarbejdere og organisation grundigt på de forandringer, der skal ske, undgår du tumult og kaos. Kurt Lewins model hjælper dig til at forstå faserne i en forandringsproces, så forandringen bliver en succes.

  Læs mere
 • 5F-modellen

  5F-modellen er en fasemodel, der udspringer af den anerkendende og ressourceorienterede tilgang Appreciative Inquiry (AI). Modellen er velegnet som ramme for udviklingsprocesser i almindelighed, og kan også bruges som forløbsskitse for udviklingssamtaler, som fx coaching.

  Læs mere
 • Forandringscirklen

  Forandringsprocesser skal styres og håndteres. Forandringscirklen er et værktøj, du som leder kan bruge til at lede forandringsprocessen bedre.

  Læs mere
 • I spidsen for forandringer - Kotter volume 2.0

  Der er brug for flere ledere, hvis organisationerne skal følge med omverdenens forandringshastighed. Sådan lyder det kontant fra førende ekspert inden for forandringsledelse, John Kotter. Det kræver en ny organisationsstruktur, hvor medarbejderne skal involveres i strategiarbejdet. Læs her Kotters otte bud til ledere, der vil gøre deres organisationer forandringsparate.

  Læs mere
 • "Spejlægget": Et værktøj til at gå fra offer til aktør

  Mange ledere og medarbejdere bruger alt for meget tid og energi på noget, som de ikke kan gøre noget ved. I stedet skal du lære dig selv og dine medarbejdere at fokusere på muligheder frem for begrænsninger. For eksempel når I står over for omstruktureringer, nye pålagte arbejdsopgaver eller nedskæringer. ”Spejlægget” er et værktøj, der hjælper jer til at gå fra offer til aktør.

  Læs mere
 • Lederwebs guide til forandringsledelse

  Find ud af hvad forandringsledelse er, hvordan du griber det an, og hvordan du kommunikerer under forandringer.

  Læs mere
 • 11 spørgsmål til forandringsledelse

  Hvad er visionen med forandringen? Hvilke udfordringer vil vi møde? Artiklen præsenterer 11 fokusområder, som er afgørende, at du som leder forholder dig til i forbindelse med ledelse og kommunikation under forandring.

  Læs mere
 • Weick: Sådan skaber du mening med fusionen

  Et halvt år efter fusionen opfører medarbejderne sig stadig som to adskilte enheder. Alt var nøje planlagt, medarbejderne var inddraget, der var lavet en strategi. Men fusioner går sjældent som planlagt. Læs, hvordan du kan forstå udfordringerne ved fusioner med inspiration fra Karl Weick og sensemakingteori.

  Læs mere
 • Sådan leder du (upopulære) forandringer

  De fleste forandringer er upopulære. Men hvis de skal lykkes, skal de accepteres. Få råd om, hvordan du får forandringsparate medarbejdere og populære forandringer.

  Læs mere
 • Relationel ledelse - når forandringen skal give mening

  Organisatorisk forandring er et vilkår i næsten alle organisationer i dag. Ofte fokuserer vi på forandringer af strukturer og arbejdsgange i stedet for på kommunikationens og relationernes betydning for forandringen. Skal forandringen lykkes med succes er dialog og relationelle færdigheder helt afgørende. Her kan du læse om, hvordan du som leder kan forbedre forandringsprocessen ved at fokusere på relationer og dialog.

  Læs mere
 • Rust dig til at lede forandringer

  Måske har du hørt dig selv sige “Fordi det er besluttet højere oppe i systemet”. I så fald har du svækket din autoritet og draget din loyalitet i tvivl, og det er også stensikkert, at dine medarbejdere ikke bliver mere forandringsvillige af det argument. Læs og få råd om, hvordan du ruster dig til at gennemføre forandringer.

  Læs mere
 • Tre måder at lede forandringer på

  Forandringer er et vilkår på alle offentlige arbejdspladser, og at lede dem er en central ledelsesdisciplin. Læs her, om tre forskellige måder at gå til en forandring på. Og overvej hvilken af dem, du bekender dig til.

  Læs mere
 • Risikoanalyse

  En risikoanalyse har til formål at sikre, at omstillingen er forberedt til at imødegå mulige risici.

  Læs mere
 • Syv råd der udvikler strategiske medarbejdere

  Som leder får du langt større effekt i forandringsprocesser, når dine medarbejdere kan se, hvordan forandringen og betydningen af den, hænger sammen med organisationens overordnede mål og strategi. Redskabet hertil er at arbejde med ’strategisk kompetence’. Læs her, hvad det er, og hvordan du gør.

  Læs mere
 • Sådan præsenterer du forandringer

  Når du skal give medarbejderne besked om ændringer, der påvirker deres liv, karriere eller arbejdsopgaver og som kan skabe utryghed, er det vigtigt, at du giver beskeden personligt, at det er faktabaseret og ærligt. Her er otte råd om, hvordan du bedst overbringer nyheder, som har betydning for medarbejdernes arbejdsliv.

  Læs mere
 • Håndter modstand med forandringscirklen

  Ledere bliver ofte overvældet af medarbejdernes følelsesmæssige reaktioner under forandringer. Formår du ikke at håndtere deres følelser, er sandsynligheden for at lykkes med forandringen lille. Læs om de forskellige former for modstand, du kan møde i en forandring, og hvordan du håndterer hver enkelt.

  Læs mere
 • Sådan skaber du en ny kultur

  Den dag enheden formelt er fusioneret, og du tiltræder som leder, begynder en ny og intens periode. I skal hurtigt blive køreklar og leve op til kravet om sikker drift. Det er nu, medarbejderne skal arbejde sammen, og du for alvor skal træde i karakter i din rolle som ny leder.

  Læs mere
 • Forstå menneskets natur og få succes med forandringer

  Dine medarbejdere gør ikke automatisk noget, fordi du fortæller dem, at de skal, og det hjælper ikke at forsøge med trusler og tvang. Skal du lykkes med forandringer, kræver det, at du forstår den menneskelige natur, og at du tilrettelægger hjælp til den nye adfærd, der er nødvendig for forandringen. Læs om, hvordan du leder forandringer ved at fokusere på den menneskelige natur.

  Læs mere
 • 4 fejl ledere begår når de motiverer

  Hun elsker mig, hun elsker mig ikke… Sådan er det også med motivation. Den er der. Den er der ikke. Forståelsen for, at motivation kommer i bølger, er nøglen til at drive adfærd. Læs, hvorfor du næsten kun kan fejle ved at satse på motivation, som den bærende kilde til forandring.

  Læs mere
 • Forandringsmatrix: Få styr på forandringen

  Den offentlige sektor er under forandring. Der er brug for kvalificeret ledelse, som kan håndtere forandringer i alle størrelser, men med hvilken ledelse og hvilket tempo? Her får du en forandringsmatrix, der giver overblik samt råd om, hvordan du skal lede forandringer.

  Læs mere
 • Forandringskommunikation

  Moderne forandringsprojekter tager ofte udgangspunkt i organisationens værdier. Men hvordan kommunikerer man, når man skal have medarbejderne til at forholde sig til bløde værdier og ’ledelsesretorik’ i en travl hverdag med lang vej fra vision til virkelighed?

  Læs mere
 • Forandringsledelse starter med dig selv

  Skal en forandring lykkes, kræver det, at du som leder selv tror på den og kan se værdien af at gennemføre den. Kan du ikke det, risikerer du, at dine medarbejdere fornemmer din tvivl og ikke bakker fuldt op om forandringen.

  Læs mere
 • Derfor må du ikke udelukke følelser fra din ledelse

  Fornuften er rationel og følelserne er irrationelle. Sådan er den gængse opfattelse, når det handler om strategisk ledelse. Ifølge professor Kurt Klaudi Klausen er dette misforstået. Læs hans råd om at finde balancen mellem fornuft og følelser i den strategiske ledelsesopgave.

  Læs mere
 • Få gode vaner til forandring

  Forandringer finder sted og er et vilkår, men forandringer er også besværlige. Mislykket forandring forklares ofte med henvisning til medarbejdernes modstand. Erfaring viser dog, at mislykkede forandringer i mange tilfælde skyldes ledelsen. Læs, hvordan du kommer fra ledelsesforurening til gode vaner i forandring.

  Læs mere
 • Kotters tjekliste til formulering af din strategi

  Kort, klar og fornuftig. Hvis du kan argumentere for din strategi ud fra de tre kriterier, er du, ifølge Kotter, rigtig godt på vej. Læs hans syv krav til en velformuleret strategi, og få det bedste afsæt for forandringer.

  Læs mere
 • 5 ting succesfulde ledere gør for at lykkes med forandringer

  De ledere, der har succes med forandringer, lader gamle ledelsesdyder som kontrol, styring og top-down-ledelse glide i baggrunden til fordel for tillid, involvering og bottom-up-processer. Hvad det betyder i praksis, kan du læse her – kogt ned til fem råd.

  Læs mere
 • Forstå og overvind din modstand mod forandring

  ”Jeg vil gerne blive bedre til at uddelegere”, siger du tit. Alligevel takker du altid nej, når medarbejdere eller kollegaer spørger om de skal hjælpe dig. Selvom behovet for forandring af dårlige vaner er indlysende og løsningen ligger umiddelbart lige for, så er det svært. Få en metode til at forstå og overvinde din modstand mod forandring og bryde med vanerne.

  Læs mere
 • Sådan skaber du optimisme i sparetider

  I en tid med besparelser, afskedigelser, ansættelsesstop og store omorganiseringer kan det være svært at bevare optimismen uden at føle sig som en jubeloptimist. Få råd om, hvordan du som leder sikrer din egen og medarbejdernes lyst, arbejdsglæde og effektivitet – og ikke mindst optimismen.

  Læs mere
 • 4 trin til succesfuld samskabelse

  Samskabelsesprojekter mellem offentlige, frivillige og private organisationer er en vigtig kilde til innovation. Som leder af samskabelse skal du tage initiativ til og facilitere forhandlingsprocesser, så alle parter får noget ud af samarbejdet. Læs her, hvordan du leder en forhandlingsproces i fire trin.

  Læs mere
 • 7 grunde til at forandringer fejler

  Sammenlægninger, ny teknologi, effektiviseringer. Forandringsprojekter er alle vegne, men mange af dem møder de samme udfordringer. Det er særligt opstartsfasen af projekterne, som skaber risiko for, at de ikke lykkes. Se syv typiske grunde til at forandringsprojekter fejler, så du som leder kan være opmærksom på dem fremadrettet.

  Læs mere
 • Drop pseudo-demokrati på arbejdspladsen

  Lederen indkalder til et møde om en forandringsproces, men beslutningen er allerede taget. Sådan noget er gift for samarbejdet. “Gør beslutninger og arbejdsgange gennemsigtige, og styrk dermed jeres sociale kapital,” lyder opfordringen fra seniorforsker Peter Hasle.

  Læs mere
 • Strategi der virker

  Ledere, der vil sikre at en ny strategi giver resultater, skal involvere medarbejderne bredt og dybt. Her kan du få tips til medarbejderinvolvering, og læse om de faldgruber, du skal styre uden om i strategiarbejdet.

  Læs mere
 • Værktøjskasse til at lede en forandring

  Det kræver en klar vision, gode relationer og ikke mindst tålmodighed, hvis du skal have succes med at gennemføre en forandring. Her får du nogle af de bedste redskaber fra Lederweb til at løse nogle af de største udfordringer ved at lede forandringer.

  Læs mere
 • Ledere skal opbygge tillid på afstand

  Vis tillid, opstil tydelige mål, hold regelmæssige møder. Sådan lyder nogle af rådene til ledere, som skal få et langdistanceforhold til medarbejdere til at fungere. Læs 11 råd om, hvordan du leder på afstand.

  Læs mere
 • 10 spørgsmål til forandringslederen

  Størstedelen af lederne i kommuner og regioner har stået i spidsen for at gennemføre en forandring det seneste år. Og lederne forventer ikke arbejdsro, viser en ny undersøgelse blandt 1.500 ledere. I en ny publikation inviterer Væksthus for Ledelse dig tæt på forandringsledelse i praksis. Læs her, hvilke spørgsmål lederne anbefaler, at man stiller sig selv, når man står i spidsen for en forandring.

  Læs mere
 • 9 trin til at lykkes med strategien

  Arbejdet med strategisk ledelse kan være en udfordring for mange offentlige ledere og ender ofte med at blive nedprioriteret til fordel for driften. Problemet er, at strategiske planer oftest bliver til "her og nu"-løsninger, fordi der ikke afsættes tid nok til at arbejde på den langsigtede plan. Artiklen giver her nogle bud på, hvordan du med ni trin kan ændre abstrakte strategier til konkrete handlingsplaner.

  Læs mere
 • Drop NPM og få mere tid til kerneopgaven

  Mange offentlige ledere føler sig i dag fanget i et bureaukrati af målstyring, kontrol og dokumentation. Det skyldes de seneste 20 år med New Public Management ifølge professor i organisationsteori Ralph D. Stacey. Lederweb har interviewet ham om, hvad ledere selv kan gøre for at håndtere dokumentationspresset.

  Læs mere
 • Pas på fortællingen om forandringen

  Udspringer forandringen af en brændende platform eller en mulighed for, at medarbejderne kan løse deres opgaver bedre? Måden I taler om forandringer har betydning for medarbejdernes motivation og engagement i processen. Få her råd om, hvordan du kan gøre fortællingen om forandringen mere motiverende.

  Læs mere
 • Do's and don'ts under fusioner

  Som leder skal du sikre information, kommunikation, inddragelse og involvering i forhold til medarbejderne. Her er et skema med ”do’s and don’ts” til din kommunikation under en fusion.

  Læs mere
 • Forandring fryder - eller hvad?

  Der hersker et mantra, som hedder ”Du skal bare se positivt på det nye.” Men det er ikke altid lige nemt. Læs, hvordan du som leder skal håndtere modstand mod forandring.

  Læs mere
 • Sineks nøgle til succesfulde forandringer

  Som leder skal du ikke fokusere på hvad I gør – det vigtige er, hvorfor I gør det. Den tankegang stammer fra ledelseseksperten Simon Sinek. Læs om, hvorfor du skal starte med hvorfor og få råd om, hvordan du bruger hvorfor i praksis.

  Læs mere
 • Sådan dæmper du frygt ved forandringer

  ”Lyt – ellers er der ikke plads til nyt!”. Kun hvis du lytter til og rummer medarbejdernes følelser og bekymringer, kan du sikre en effektiv forandringsproces. Læs, hvordan du kobler strategi med psykologi i din forandringskommunikation.

  Læs mere
 • Fra festmåltid til hverdagskost

  Mange organisationers udfordring med forandringer ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en vane. Her spiller lederen en afgørende rolle. Lederen har nøglen til at udvikle organisationens evner til at gennemføre forbedringer. Læs anbefalinger til, hvordan du som leder kan arbejde med udvikling af en forbedringskultur.

  Læs mere
 • 8 grunde til at dine medarbejdere føler sig misforstået

  Du er afhængig af at skabe resultater gennem dine medarbejdere. Det kan derfor få fatale konsekvenser, hvis du ikke leder dine medarbejdere med den rette forståelse. Her kan du læse om otte situationer, hvor dine medarbejdere føler sig misforstået.

  Læs mere
 • Mislykkes 70 pct. af alle forandringstiltag vitterligt?

  På et eller andet tidspunkt i løbet af din lederkarriere har du sikkert hørt, at 70 pct. af alle forandringstiltag fejler. Hvor kommer tallet fra, og passer det virkeligt, at så mange forandringstiltag går i vasken?

  Læs mere
 • Forandringsledelse – hvad og hvordan

  Din chef gennem mange år har fået nyt job, du skal finde 4 pct. på budgettet, og I er netop gået over til et nyt journaliseringssystem. Forandringerne står i kø. Men du er sikkert blevet vant til det, for sådan er virkeligheden for størstedelen af ledere i kommuner og regioner, viser undersøgelse. Læs, hvilke forandringer der fylder, og få gode råd om, hvordan du leder dem.

  Læs mere
 • Ledere skal kunne navigere i fremtidens fremtid

  Som leder i den offentlige sektor skal du kunne styre og reducere kompleksitet men med det ukendte som ledelsespræmis. Professor Niels Åkerstrøm Andersen og adjunkt Justine Grønbæk Pors skitserer her udviklingen inden for offentlig ledelse og peger på tre pejlemærker for, hvilken ledelse de modstridende forventninger kræver.

  Læs mere