Artikler om Innovation

Innovation handler om at få nye ideer, der skaber værdi, når de er gennemført. Det lyder enkelt, men er ofte svært at arbejde med i praksis. Det indebærer, at I kan bryde med traditioner og formår at tænke ud over de rammer, I opererer inden for til daglig.

På Lederweb finder du artikler om, hvordan du opnår succes med at styre og lede innovationsprojekter, du kan læse om, hvad der kendetegner ledere, som skaber innovation i hverdagen. Du finder også råd fra psykologien om, hvad der styrker innovation i jeres organisation, og du kan læse artikler, der gør dig mere bevidst om din rolle i innovationsprocessen. Du finder også artikler, der har fokus på, hvordan du styrker medarbejdernes innovative kompetencer.

Blandt Lederwebs artikler finder du også bud på værktøjer, du kan bruge i jeres innovationsprocesser, fx finder du en tjekliste til innovation, og du kan læse, hvordan du bruger kreativitet som et ledelsesværktøj.

Læs også mere om innovation i to af væksthusets publikationer "Innovation i hverdagen" og "Ledere og hverdagsinnovation".Viser 50 / 69
Ingen resultater.
 • Hvad er innovation?

  Innovation er en idé, der omsættes til praksis og skaber værdi. Men innovation varierer i størrelse og gennemslagskraft og behøver ikke altid at være noget helt nyt. I denne artikel definerer innovationsforsker Catharina Juul Kristensen, hvad innovation i den offentlige sektor er – og hvad det ikke er.

  Læs mere
 • Kreativitet som ledelsesværktøj

  Claus Otto Scharmers Teori U har vundet stort indpas i ledelseskredse i hele verden. Dette skyldes især, at det er en klar og overskuelig model med mange dimensioner, som kan tilpasses den enkelte leders situation. Her præsenteres en model og tankegang for, hvordan Teori U kan bruges til at skabe innovative forandringer i organisationer.

  Læs mere
 • Leder, kend din kerneopgave

  Der er store gevinster at hente, hvis ledere og medarbejdere får skabt forudsætningerne for innovation i hverdagen. En væsentlig forudsætning er, at man klart ved, hvad man er ansat til – altså hvad ens kerneopgave er. For i kerneopgaven ligger nøglen til innovation. Det er en af pointerne i den nye bog ”Kend din kerneopgave”, der sætter fokus på innovation i hverdagen i det offentlige.

  Læs mere
 • Rigtige spørgsmål skaber innovation

  Med de rigtige spørgsmål åbner du som leder op for en innovationskraft, der giver mere energi til jeres projekter. Læs her, hvordan du stiller spørgsmål, der sætter gang i innovationen.

  Læs mere
 • Kunsten at lede på tværs

  Skal kommunerne levere effektiv service med knappe ressourcer, må mange faggrupper arbejde bedre sammen om kerneopgaverne. Det stiller store krav til de ledere, der skal få forskellighederne i et tværgående samarbejde til at gå op i en højere enhed. For hvordan skabes fælles mening og gensidig tillid på tværs af professionernes traditioner, sprog og interesser? Det har direktører, chefer og ledere fra fem kommuner drøftet på to arbejdskonferencer – med afsæt i indsatsen for udsatte børn og unge.

  Læs mere
 • 6 råd om at lede samskabelse

  Samskabelse kræver nye samarbejdsfærdigheder af dig som leder. Du bevæger dig uden for organisationens grænser og skal derfor mestre en anden lederrolle. I denne artikel kan du læse om, hvordan du skaber et godt samarbejde med dine eksterne aktører.

  Læs mere
 • 4 faser til den gode innovation

  Giv jeres organisationskultur et eftersyn, og afprøv nye metoder til innovation med firefasemodellen. Læs om, hvordan I bryder med gamle mønstre, prøver nye idéer af i praksis, og tager de bedste med i den videre udvikling.

  Læs mere
 • Vælg den rigtige hat

  En lang række udfordringer i dag kalder på innovationsledelse frem for bureaukratisk eller strategisk ledelse. Men det er ikke ensbetydende med, at lederne kun skal lave innovationsledelse. Derimod skal ledere reflektere over, hvad det er for en hat, de skal have på i en given situation. Læs, hvornår du skal bruge de forskellige ledelseshatte.

  Læs mere
 • Skab rammer for innovation i hverdagen

  Drift fylder rigtig meget i en travl hverdag, og kan medvirke til at både ledelse og medarbejdere mister evnen til at se innovationsmulighederne, selv når de ligger lige for. Læs om 5 felter i dit lederskab, der skaber plads til innovation i hverdagen.

  Læs mere
 • Danske ledere har nøglen til innovation

  Ledere kan ikke løse tidens fundamentale problemer med løsninger, der hører en anden tid til. Vi skal, mener den tysk-amerikanske forsker og manden bag Teori U, Otto Scharmer, individuelt og kollektivt finde modet til at genfinde vores autentiske jeg, og lade innovation og forandringer udspringe af en dybere og mere personlig kilde. I den proces har skandinaviske ledere et forspring, mener Otto Scharmer.

  Læs mere
 • Kend de 4 grundsten for innovation

  Der er brug for et endeligt opgør med myten om, at det private erhvervsliv er bedre gearet til innovation og nytænkning end det offentlige. Det skal ske igennem integrationen af fire innovative grundsten, som du kan læse om her.

  Læs mere
 • Kreativitetsteori og kreative tænkeredskaber

  Alle kan lære at få gode idéer, men et grundigt kendskab til teorier og tilgange inden for kreativ tænkning er en fordel, hvis man vil arbejde med at bryde vanetænkning. Lær at tænke ”out of the box” gennem en teoretisk indføring i viden og teknikker inden for kreativ tænkning.

  Læs mere
 • 3 kendetegn hos ledere der skaber innovation i hverdagen

  Hvad karakteriserer de ledere, som formår at skabe rum for medarbejdernes ideer og nye løsninger i hverdagen? Svaret finder du i en ny publikation fra Væksthus for Ledelse, som identificerer tre kendetegn hos ledere med en innovativ praksis. Læs om dem, og få tips til, hvordan du skaber innovation i hverdagen.

  Læs mere
 • 6 principper for opfindsomhed

  Alle er opfindsomme under de rette rammer. Det kræver, at lederen anviser retning og styring af opfindsomheden, så det ikke bliver ufokuseret og meningsløst. Læs om de seks principper for opfindsomhed, og få inspiration til, hvordan du som leder kan blive bedre til at få dine medarbejders opfindsomhed til at blomstre.

  Læs mere
 • 10 forudsætninger for kreativitet og innovation

  Innovation og kreativitet kræver ledelse. I denne artikel kan du læse, hvordan du som leder kan fremme innovation og kreativitet i din organisation. Test også hvordan det kreative klima er hos jer.

  Læs mere
 • Innovation på tværs

  Den bedste innovation opstår som oftest på tværs. Mellem det offentlige og private såvel som på tværs af faggrene. Det kræver dog ikke så lidt at få samarbejdet til at fungere. Læs, hvilke roller, du som leder, skal udfylde, når du leder samarbejdsdrevet og tværgående innovation.

  Læs mere
 • 5 råd fra psykologien der styrker innovationen

  Du skal kende forsvarsmekanismerne, passe på dig selv og kunne slippe kontrollen, når du som leder skal føre dit team gennem en innovationsproces. For innovation er 20 pct. metode og 80 pct. psykologi, men de fleste fokuserer kun på metoden. Få fem råd, der skærper din opmærksomhed på de psykologiske aspekter.

  Læs mere
 • 5 råd når merværdien af innovation skal dokumenteres

  Ønsker I inspiration til jeres måder at dokumentere merværdien af innovation, så er her fem råd, der kan hjælpe jer i gang.

  Læs mere
 • Træn din innovationsmuskel

  Mange af os gør det allerede. Finder den smarte løsning på et problem – men det er sjældent, at vi er i stand til at gøre det alle ugens dage eller endsige får givet vores idé videre. ”Ideer der forandrer” er Væksthusets julegave til alle landets ledere. Gaven indeholder 25 motiverende, konkrete ideer til, hvordan lederne gennem små ændringer kan gøre lederlivet lettere.

  Læs mere
 • Brugerinnovation i den offentlige sektor

  Brugerinnovationer er en opfindelse, der er gjort med henblik på at blive brugt af opfinderen selv. Her præsenteres du for de væsentligste indsigter fra innovationslitteraturen om brugerinnovation og får bud på, hvordan de kan kobles til brugerinnovation i den offentlige sektor.

  Læs mere
 • Kender du løsningen er det ikke innovation

  De offentlige ledere skal lære at tænke innovation. Det siger Annemette Digmann, der er en af Danmarks skarpeste hjerner inden for offentlig innovation. Men det er svært. Det handler om at stille helt anderledes spørgsmål og give helt anderledes svar.

  Læs mere
 • 8 don´ts når ideerne skal slippes løs

  ”Nej, det har vi prøvet” eller ”har du nogen dokumentation på, hvad det giver af resultat”. Som en kold spand vand i hovedet slukkes enhver ide-gnist, når de mødes af sådanne kommentarer. Få de 8 afgørende regler til at beskytte og tænde jeres ideer.

  Læs mere
 • Sådan dræber du kreativiteten

  Hvis du googler ’creative thinking’, kommer der 45 mio. hits frem, og størstedelen kan formentlig hjælpe dig til at blive mere kreativ. Nogle gange er det dog tilstrækkeligt med en påmindelse om de dårlige vaner, der dræber kreativiteten. Få listen over, hvad du skal blive ved med at gøre, hvis du vil dræbe enhver kreativ ide.

  Læs mere
 • Har I en innovationskultur?

  Ét af de centrale omdrejningspunkter i diskussionen af offentlig innovation er spørgsmålet om ”nulfejlskultur” versus ”innovationskultur”. Men behøver sikker drift og innovation være modsætninger?

  Læs mere
 • Styrk medarbejdernes innovative kompetencer

  Vi skal være omstillingsparate og løse opgaverne bedre – sammen. Men det kræver et nyt mindset, der er tunet til innovativ tænkning. Derfor er vi nødt til at udvikle medarbejderes og lederes innovative kompetencer. Læs her, hvilke grundpræmisser der skal være til stede på en arbejdsplads, der vil være mere nytænkende og få råd med på vejen til dit innovative lederskab.

  Læs mere
 • Det lederløse samfund

  Hvis det offentlige ikke stopper med brugerdreven innovation og begynder at fokusere på visionsdreven innovation, vil vi se en udvikling uden klare prioriteringer, ingen spidskompetencer, og medarbejdere der prøver at være noget for alle. Det har vi ikke råd til. De offentlige ledere må derfor tage magten tilbage fra borgerne, og begynde at gøre, hvad de er sat i verden for, nemlig at lede.

  Læs mere
 • Problemløsning med designattitude

  Offentlige chefers attitude – overfor problemer - kan være afgørende for, om der finder innovation sted på arbejdspladsen. Innovationschef Christian Bason peger her på fire forskellige tilgange til problemløsning, der fremmer de innovative løsninger.

  Læs mere
 • 10 råd om innovation i hverdagen

  10 praktiske råd til offentlige ledere, der gerne vil gå nye veje

  Læs mere
 • Tjekliste til innovation

  Ingen organisationer undgår innovative processer. Derfor er det vigtigt, at du er parat til at stå i spidsen for dem. Få her en tjekliste til, hvordan du bedst implementerer innovative tiltag på din arbejdsplads.

  Læs mere
 • 4 forudsætninger for innovative medarbejdere

  Innovation er ikke forbeholdt de kreative. Det er et fag eller et sæt kompetencer, alle kan lære. Men for at medarbejderne kan skabe innovation, kræver det, at lederne er modige, kan lede på tværs af siloer og inddrage bredt. Og så skal innovation gøres til en del af driften.

  Læs mere
 • Giv plads til SpørgeJørgen

  Vi har hørt det før. Ikke bare én gang. Innovation ER fremtiden. Og hvis lederen fokuserer på at skabe en spørgekultur, vil det fremme de innovative og udviklende tanker. Læs, hvordan du skaber en innovativ spørgekultur.

  Læs mere
 • Lederwebs introduktion til innovation

  Innovation handler om at få nye ideer, der skaber værdi, når de er gennemført. Det lyder enkelt, men er ofte svært at arbejde med i praksis. For det indebærer, at I kan bryde med traditioner og formår at tænke ud over de rammer, I opererer inden for til daglig.

  Læs mere
 • Disruption – kort fortalt

  Disruption. Alle taler om det. Men hvad er det egentlig? Er det varm luft, eller noget du som offentlig leder bør forholde dig til? Lederweb har sat sig for at blive klogere på begrebet. Læs med her.

  Læs mere
 • Stjæl og del - 7 genveje til innovation

  Lad andre gøre noget af arbejdet for dig, næste gang din organisation skal tænke nyt. Samskabelse og videndeling er de stærkeste drivkræfter til innovation i den offentlige sektor, viser en undersøgelse. Her får du syv genveje til at skabe innovation i din organisation.

  Læs mere
 • Medarbejderne er stærkt undervurderede i innovation

  Lederen af innovationsprocesser fremhæves ofte som både kreativ og visionær. Det er lederen, der er afgørende. Men hvad nu, hvis det i virkeligheden er medarbejderne, der er afgørende og lederen, der blot skal sikre, at medarbejderne træder i karakter? Sådan spørger eksperter, som her giver seks bud på, hvordan du skaber innovation og forandring blandt medarbejderne.

  Læs mere
 • 1. Beskriv det, du drømmer om

  Ingen tænder på tomme visioner.

  Læs mere
 • Sæt gang i de store tanker med små glimt

  Innovation kommer ikke af sig selv, men med glimtglimt.dk får du et værktøj fra Væksthus for Ledelse, der er perfekt som fødselshjælper til de nye ideer. Kig på siden og lad dig inspirere af alverdens smarte løsninger.

  Læs mere
 • Fastlåst eller innovativ?

  Vi vil vel alle gerne være innovative? Alligevel kan vi opleve, at vi selv har svært ved at komme ud af ”boksen”. Hent inspiration til, hvordan du gør.

  Læs mere
 • Ledelse som buzzword

  Offentlige ledere italesætter, anerkender og ser udfordringer frem for problemer. Vi arbejder innovativt, brander, tror på mangfoldige synergieffekter og har fokus på værdibaserede oplevelser.Vi kender dem godt, disse ord, der pludselig er en fast del af vores ordforråd, uden vi helt ved hvorfra de kommer - og hvad de skal bruges til?

  Læs mere
 • 2. Opdag din egen organisation

  Lad forandring føre til forandring

  Læs mere
 • 9 råd der styrker innovation i offentlige organisationer

  Identificér jeres mål med innovation. Anerkend medarbejderne for innovation og bekæmp nulfejlkulturen, hvor det er muligt. Sådan lyder nogle af anbefalingerne til, hvordan offentlige organisationer kan blive mere innovative.

  Læs mere
 • Vinderopskrifter på innovation

  Det handler om at fange de skæve spørgsmål og ideer som de fleste ville springe over. Ved at gøre noget andet end du plejer, kan du undgå forsvarsposition overfor nye ideer - kør fx en anden vej på arbejde. Det er nogle af de råd, som vinderne af Væksthusets innovationskonkurrence giver videre til lederne. Få alle rådene her.

  Læs mere
 • Innovation er et nødvendigt supplement til grønthøsteren

  Kan du høre det? Det brummer. Og nej, det er ikke din computer, kaffemaskinen eller kopimaskinen, du kan høre. Det er grønthøsteren, der er startet – og den er på vej til at køre ind over de fleste områder og ydelser i den offentlige sektor. Det kommer til at gøre ondt. Det kan der ikke være tvivl om. Morten Christensen, projektleder hos Mandag Morgen, analyserer i dette essay, hvad det kræver at arbejde med innovation i den offentlige sektor – også i en tid med besparelser og nedskæringer.

  Læs mere
 • Jubii - vi tog fejl!

  Men vi blev klogere og prøvede så en anden vej. Det er essensen af innovation. Og det kræver mål, mod og handlekraft at tænke i helt nye baner, mener eksperter.

  Læs mere
 • 7. Giv andre lyst og mod til at tænke nyt

  Innovation kommer efter tillid.

  Læs mere
 • 3 greb til et kreativt arbejdsmiljø

  Nye indtryk, input og informationer sætter gang i vores tanker og får os til at komme på nye idéer. De idéer kan forblive flyvske strøtanker i den enkeltes hoved, eller de kan få retning og blive til innovation, der skaber en reel organisatorisk værdi. Det afhænger af dig som leder. Læs med her og bliv inspireret.

  Læs mere
 • Stjæl med stolthed

  Paradoksalt nok er det næsten umuligt at sprede innovative løsninger i den offentlige sektor. For i modsætning til det private er de fleste ideer i den offentlige sektor ubevogtede og frit tilgængelige. Man kigger hellere mod udlandet end mod nabokommunen efter nye løsninger - og det er helt forkert, lyder det fra innovationseksperter.

  Læs mere
 • Leder: Flyt dig fra bordenden og skab nye løsninger

  Fremtidens velfærdsopgaver vil i stigende grad blive løst i et samspil mellem den offentlige sektor og ikke-offentlige aktører. Det kræver, at den offentlige sektor træder ind i en ny rolle og åbner for et ligeværdigt samarbejde. Artiklen giver seks råd om, hvordan du fremmer social innovation.

  Læs mere
 • 6. Bryd med de vante rammer

  Skab innovationsvenlige situationer.

  Læs mere