Artikler om Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling handler om at udvikle dine medarbejderes talent og deres evne til at varetage deres opgaver bedre eller mere effektivt. Talent betyder udfoldede evner, og nogle gange kan de også være skjult for talentet selv.

De fleste ledere er opmærksomme på, at kompetenceudvikling er vigtigt, men i praksis er der mange forhindringer og faldgruber på vejen mod en læring, der virkelig flytter organisationen op på et nyt niveau i opgaveløsningen. I en hverdag, hvor alle har hænderne fulde med at løse de faste opgaver, kan en systematisk udvikling af nye kompetencer let glide i baggrunden.

På Lederweb kan du læse artikler, der giver dig inspiration til, hvordan du griber kompetenceudvikling an. Du finder artikler, der handler om, hvordan du spotter talenterne, hvordan du skaber en god læringskultur med plads til talentudvikling.

Væksthus for Ledelse har lavet flere publikationer indenfor emnet. Du kan downloade eller bestille dem gratis:

Ledelse af kompetenceudvikling

De næste ledere

Find den rigtige leder

Let vejen for de nye ledere

Du kan også prøve kræfter med ledelsesværktøjet:

Ledere der spirer.Viser 41 / 41
Ingen resultater.
 • 5 spørgsmål der afslører en lav grad af følelsesmæssig intelligens

  Ledere med en veludviklet empati, selverkendelse og situationsfornemmelse står langt stærkere end deres kollegaer, der måske har lidt sværere ved at se sig selv eller vise omsorg. Men hvordan ved du, om du står lidt svagt i forhold til den følelsesmæssige intelligens? Besvar fem spørgsmål og bliv klogere på, hvor du står.

  Læs mere
 • Så træf den beslutning

  En leders hverdag er fuld af situationer, hvor han eller hun skal træffe beslutninger og ’skære igennem’. Nogle beslutninger er små og lette, mens andre har vidtrækkende konsekvenser. Ulrik Lange giver råd til, hvordan du lærer at træffe bedre beslutninger.

  Læs mere
 • Sådan spotter du et talent

  Som leder må du ikke lade dig forblinde af faglig dygtighed og resultater, når du skal spotte et talent. Handlekraft, situationsfornemmelse og passion er personlige egenskaber, som er lige så vigtige. Få inspiration til at spotte om du har at gøre med et talent.

  Læs mere
 • Derfor skal du blive mentor

  Mentorskabet er en metode til at udvikle talenter og samtidigt skabe samarbejde mellem erfarne og mindre erfarne medarbejdere i organisationen. Læs, hvordan du gennem et mentorskab bliver bedre til at forstå andres talent og motivation, og selv får udviklet dit lederskab.

  Læs mere
 • 6 råd om at komme fra god til fremragende

  Det er fint at være god til noget. Nogle gange er det til med godt nok at være tilstrækkelig. Til tider ønsker vi dog alle at mestre vores kerneopgave eller andre ting til excellence. Få 6 råd om, hvordan du kommer fra god til excellent.

  Læs mere
 • Værktøj: Hvad vil, kan og skal dine medarbejdere?

  Ved dine medarbejdere altid, hvad de gerne vil, hvad de kan, og hvad de skal? Her får du VIL-KAN-SKAL-modellen, som er et redskab, der hjælper dig og dine medarbejdere med at få et helhedsblik på arbejdsopgaverne. Brug modellen til at strukturere samtaler og skabe tydelighed om opgaverne.

  Læs mere
 • Det kræver talent at udvikle talent

  Talentudvikling handler ikke om lederne, men det starter med dem. En væsentlig del af talentudviklingen afhænger af talentets nærmeste leder. Her er fire roller, som talentlederen skal veksle imellem for at understøtte sit talents udvikling.

  Læs mere
 • Undgå værdiløs kompetenceudvikling med ny metode

  Hvad skal vi gøre anderledes? Hvilke hvilke kompetencer skal vi udvikle for at ændre løsningen af opgaven? Og hvordan får vi forankret den nye viden i hverdagen? Læs om en ny enkelt metode, du kan bruge til at udvikle dine medarbejderes kompetencer, så de matcher de opgaver, I skal løse nu og fremover.

  Læs mere
 • Ikke et spørgsmål om talent, men hvordan

  “Tillykke med hende”, fnyste min lederkollega i telefonen i anledning af min nyansatte medarbejder, som tidligere havde været hos ham. “Men du skal regne med at udvide til en 6 dages uge. For hun er langsom.”

  Læs mere
 • 10 råd om udvikling af ledertalenter

  De næste ledere – de medarbejdere med et særligt talent for ledelse - findes på arbejdspladserne i kommuner og regioner. Men er du i stand til at spotte dem? Og ved du, hvordan du griber lederudvikling an? Her er ti råd om, hvordan du spotter og udvikler de næste ledere.

  Læs mere
 • Hold talenterne varme

  Der er god grund til at holde ekstra øje med de medarbejdere, der har et talent for ledelse. Talentudvikling er nemlig en del af løsningen på flere af de udfordringer, vi står over for i den offentlige sektor. Læs her, hvordan I spotter talenterne, hvordan I udvikler dem, og hvordan I holder dem til (ledelses)ilden.

  Læs mere
 • Sådan bruger du læringsmål til at udvikle dine medarbejdere

  En af kernerne i styrkebaseret ledelse er læring, og en af midlerne til at blive klogere er at opsætte læringsmål. Læs her, hvorfor du skal bruge læringsmål, og hvordan du sætter dem og fastholder fokus på dem.

  Læs mere
 • Undgå at kursuspengene ryger i kloakken

  Der bruges mange penge på at sende medarbejdere og ledere på forskellige former for uddannelse. Men desværre hører man alt for ofte, at de enkelte ikke får brugt det lærte. Spild af god energi og af penge. Læs her, hvordan du som leder arbejder hen imod, at ny viden bliver sat i spil i hverdagen.

  Læs mere
 • Førlederudvikling - hvorfor og hvordan?

  Landets kommuner står overfor et regulært generations-skifte på lederniveau. Indenfor de næste år vil hver anden af de kommunale ledere forlade arbejdsmarkedet for at gå på pension.

  Læs mere
 • Gør læring til et fælles ansvar

  Medarbejderne har et medansvar for at sikre, at de har de nødvendige kompetencer og at der sker læring på arbejdspladsen. Det kræver, at der er en læringskultur. Læs, hvordan du styrker jeres læringskultur.

  Læs mere
 • 4 råd: Skab en god læringskultur

  Hvis du vil have fuld valuta for de kurser, du sender dine medarbejdere på, skal du skabe en stærk læringskultur. Få fire råd om, hvordan du sikrer, at dine medarbejdere ser læring som en mulighed for udvikling, der gavner både dem selv og hele arbejdspladsen.

  Læs mere
 • Værktøj: Kortlæg dine styrker

  Fordelingen af tid du bruger på dine stærke kontra svage sider, er ofte skævvredet. Svaghederne får alt for meget opmærksomhed. Her får du et værktøj, der hjælper dig med at bringe dine og medarbejdernes styrker i spil.

  Læs mere
 • Værdsættende samtaler: Tal om det, der virker

  Fokuserer du på fejl og mangler eller succes og drømme i dine samtaler med medarbejderne? Det, du fokuserer på, vokser. Læs, hvordan du får mere ud af din medarbejder gennem værdsættende samtaler.

  Læs mere
 • Undgå brandslukning: Få styr på 14 personale-juridiske spilleregler

  Al ledelse er afledt af ansættelsesforholdet, som er et reguleret og kompliceret retsområde – ikke mindst for offentlige ledere. Men juraen kan ikke alene overlades til HR-medarbejderen. Som leder er du nødt til at have et overblik over de juridiske spilleregler på arbejdspladsen, så du kan reagere i rette tid. Få her overblikket over 14 af de vigtigste personale-juridiske spilleregler.

  Læs mere
 • 5 trin i en vellykket talentudvikling

  Udvikling af talenter kræver en tydelig strategisk intention, gennemsigtighed i udvælgelsen og klog ledelse. Grebet rigtigt an har det en positiv afsmittende effekt ikke kun på de talenter, der bliver udviklet, men på resten af organisationen. Læs her, hvordan talentudvikling med fordel kan tilrettelægges.

  Læs mere
 • Overlev talentudviklingens minefelt

  Offentlige organisationer skal lægge janteloven på hylden og dyrke talenterne blandt medarbejderne. Det er en opgave for dig som leder at sætte talentledelse på dagsordenen – også selvom du oplever dilemmaer omkring talentudvikling. Læs her om dilemmaerne og vejen ud af dem.

  Læs mere
 • Videndeling: Når viden klistrer og klumper

  Selvom videndeling ikke er noget nyt, har mange arbejdspladser stadig svært ved at få videndeling til at fungere. Få her, nogle af forklaringerne på, hvorfor videndeling er så svært og hvordan du understøtter videndelingen hos jer.

  Læs mere
 • Er offentlige ledere talentblinde?

  Dygtige ledere er ikke nødvendigvis dygtige talentspejdere. Især i miljøer, hvor de stærke fagprofessionelle kompetencer tæller, har de svært ved at se ud over egen næsetip og spotte det anderledes talent. Gør ”talentspotting” til et krav til den moderne offentlige leder, lyder ét forslag.

  Læs mere
 • Undgå fodfejl i feedbacken

  God feedback kan gøre dine medarbejdere mere effektive, men alt for ofte rimer feedback på kritik, og det skaber dårlig grobund for læring og udvikling. Læs om de fire mest almindelige fodfejl, du skal undgå, og få gode råd til at give feedback, som modtageren vil lytte til.

  Læs mere
 • Hjælp dine medarbejdere med at blive ledere

  Skal talentudviklingen gøre en forskel, er fire elementer essentielle for, at medarbejderne bliver afklarede og klædt på til ledelse. Se mere her og få inspiration til, hvordan du og din organisation kan lave den rette træningsbane for nye ledere.

  Læs mere
 • Glem feedback og spørg om råd i stedet

  Når vi giver feedback ligger fokus på det, der er sket. Giver vi i stedet gode råd, ligger vores fokus på fremtiden og mulighederne for udvikling. Læs her, hvorfor du nogen gange skal udskifte feedbacken med gode råd i stedet.

  Læs mere
 • Derfor skal du se dig selv som en træner

  Selvom det er svært at uddelegere opgaver, så er det vigtigt. For udover at du bliver aflastet og bedre kan fokusere på det, der er vigtigst, så udvikler det også dine medarbejdere. Mange ledere begår en væsentlig fejl, når de uddelegerer. Læs hvilken, og hvorfor den er så skadelig.

  Læs mere
 • 10 etiske dilemmaer i talentudvikling

  Talent bor i de mennesker, der er ansat i organisationen. Og når mennesker forlader en organisation, tager de den unikke kompetence med sig, og så bliver organisationen svækket. Talentudviklingsprogrammer skal sikre de bedste talenter. Men der er nogle iboende dilemmaer, som du kan læse om her.

  Læs mere
 • Skræm ikke ledertalenterne væk

  Giv ledere rum til at lede, færre skemaer at fylde ud og lettere adgang til netværk og sparring, så bliver ledelse en mere attraktiv vej at gå for de medarbejdere, der har talentet til det.

  Læs mere
 • Har du for travlt til udvikling?

  Har du prioriteterne i orden – eller har du for travlt til udvikling? Få her seks råd om, hvordan du udvikler dig som leder – også i en travl hverdag.

  Læs mere
 • Det svære valg

  Susanne Friis Andersen har i otte måneder arbejdet som konstitueret afdelingsleder i pædagogisk psykologisk afdeling i Frederikshavn Kommune, så hun har en fornemmelse af, hvad ledelse handler om. Alligevel er hun glad for, at hun kom med i talentforløbet ’fra medarbejder til leder’. Jeg ville gerne have en afklaring, forklarer hun.

  Læs mere
 • Kommunernes Digitaliseringstræf 2019

  Hvad betyder digitaliseringen for din ledelse? Sæt kryds i kalenderen den 6. juni, hvor du kan høre oplæg fra nogen af de fremmeste eksperter på feltet, deltage i en række forskellige sessioner og pleje dit netværk.

  Læs mere
 • Klar til at blive leder

  Klaus Gerner Nielsen er netop startet som souschef i en selvejende institution i Sorø Kommune. Han havde flirtet med tanken om et lederjob i et stykke tid, og talentforløbet ’Fra medarbejder til leder’ gav det sidste skub. Jeg har bl.a. fået en masse redskaber, som jeg kan bruge, siger han.

  Læs mere
 • Når fiaskoer lærer os mere end succeserne

  Du kan lære meget af situationer, hvor du lykkes. Men du må ikke være blind for, at der også ligger et stort læringspotentiale gemt i arbejdslivets pædagogiske mørkeland, nemlig dér hvor vi finder fejl, konflikter, uenighed, kritik og uforudsete traumatiske begivenheder.

  Læs mere
 • Styrk kerneopgaven med supervision

  Det er ikke nok at have en klart defineret kerneopgave og lede ud fra denne, hvis ikke medarbejdere har de rette kompetencer. Læs her, hvordan du bruger dine medarbejderes supervision som et strategisk tiltag, der styrker kerneopgaven.

  Læs mere
 • Nu er jeg klar til et lederjob

  Jane Grann Stephenson, der er souschef i institution i Nyborg Kommune, er efter et talentudviklingsforløb klar til at tage et skridt op ad karrierestigen. Hun mener blandt andet, at forløbets modul og samtalerne med en coach har rustet hende til opgaven.

  Læs mere
 • Ledelse er en mulighed

  Anne Foldager, der er faglig koordinator i beskæftigelsesforvaltningen i Københavns Kommune, deltog i talentforløbet ’fra medarbejder til leder’ for at blive klogere på, om ledelse er noget for hende. Nu ved jeg, hvad mine stærke sider er, og hvilke sider jeg skal være opmærksomme på, hvis jeg skal gå ledervejen, siger hun.

  Læs mere
 • Talentforløb skal være springbræt

  Det kan være svært at komme i betragtning til en lederstilling, når man ikke har så meget erfaring eller mangler lidt ekstra uddannelse. Derfor tog Kim Astrup Villadsen, der er socialpædagog i Holbæk Kommune, imod tilbuddet om at deltage talentforløbet ’fra medarbejder til leder’ med kyshånd. Det er en god måde at komme nærmere lederjobbet, mener han.

  Læs mere
 • Talentforløb gav mig retning

  Lotte Ramsdahl, der er projektleder i Borgerservice i Ringsted Kommune, deltog i talentforløbet ’fra medarbejder til leder’ for at blive klogere på, hvilken vej hun skal gå i sit arbejdsliv. Nu ved jeg, at jeg skal være leder, siger hun.

  Læs mere
 • Coach åbnede (ledelses)døren på klem

  Som faglig koordinator i Sundhedsplejen i Holstebro Kommune har Joan Skytte ofte flirtet med tanken om et lederjob. Hun er dog ikke overbevist om, at det med personaleledelse er noget for hende. Men en række coachsamtaler i forbindelse med talentforløbet ’Fra medarbejder til leder’ har givet hende nogle nye perspektiver.

  Læs mere
 • Hårdt men spændende talentforløb

  Birthe Plauborg, der er social- og sundhedsassistent i Herning Kommune, blev opfordret til at deltage i et talentforløb, og selv om det var hårdt, så er hun glad for, at hun gjorde det. Forløbet har nemlig givet hende en masse med i rygsækken, som hun både kan bruge i sit nuværende job, og hvis hun en gang skal være leder.

  Læs mere