Mannaz Digitale Lederuddannelse

Kursusbeskrivelse

Ny teknologi kræver ny ledelse

På Mannaz Digitale Lederuddannelse bliver du trænet i at forstå, håndtere, implementere og kommunikere teknologiske muligheder i din organisation.

Du får også konkrete redskaber til at lede den nødvendige digitale forandring både hos dig selv og dine medarbejdere. Og indsigt i nye teknologiske begreber såsom Machine learning, Internet of Things, ”Crowds”, den fjerde industrielle revolution og platformsforretningsmodeller.

Program

Mannaz Digitale Lederuddannelse er en praksisorienteret uddannelse, som består af 3 moduler á 1-2 dages varighed og indeholder sammenlagt 4 dages tilstedeværelsesmoduler.

 

Dette bliver suppleret med digitale ”learning moments”, som tilpasses den enkelte leders udfordringer, og hver leder får tilbudt sparring på netop sin opgave undervejs. Du møder eksperter fra KPMG NewTech-afdelingen, erfarne ledelseskonsulenter, og du arbejder sammen med vores entrepreneurs-in-residence, der er garvede iværksættere med teknologierfaring.

 

Dit udbytte

- At forstå nye teknologier og mulighederne heri

- At kunne anvende ny teknologi i din virksomhed

- At kunne anvende både de klassiske og nyeste ledelsesmetoder i praksis

- At motivere og engagere dine medarbejdere mod fælles resultater

- At lede teknologiske udviklings- og forandringsprocesser

 


Målgruppe

Alle

Pris

20.900

Start dato

5. september 2018

Slut dato

31. oktober 2018

Tilmeldingsfrist

01-09-2018

Sted

Mannaz, Kogle Allé 1, 2970 Hørsholm

Arrangør

Mannaz A/S

Tilmeldingsemail

Tilmelding kan ske på følgende email
rfw@mannaz.com

Kontaktperson

René Weichel
Tlf: 4517 6140