Coachuddannelse for ledere (ICF godkendt) - Ledernes KompetenceCenter

Få en internationalt anerkendt coachuddannelse og oplev en ledelsesmæssig transformation. Du udvikler dig som leder og får samtidig et effektivt værktøj til at motivere dine medarbejdere og få mest muligt ud af deres potentiale.

Coaching handler om mennesker og udvikling. Det er en anerkendt metode med effektive værktøjer til at udvikle medarbejdere og sikre motivation, målopfyldelse og resultater. Coachuddannelsen styrker dit lederskab og din udvikling som menneske. Den klæder dig på til at gå forrest som leder og udvikle og motivere både individer og teams, så du bringer flest mulige ressourcer i spil.

Coachuddannelsen er godkendt af ICF (International Coach Federation) og består af 67,5 timers ICF-godkendt undervisning.

Denne coachuddannelse giver dig:

  • Et solidt teoretisk fundament for at bruge coaching
  • Træning i at stille spørgsmål som afdækker både problem, udviklingspotentiale og handling
  • Evnen til at skabe større motivation hos medarbejdere og teams
  • Øget selvindsigt og mulighed for at opnå bedre resultater som leder

Coachinguddannelsens opbygning:

Coachuddannelsen i København forløber over fire moduler, i alt 9 dage, hvor holdet er samlet til undervisning og træning. Modul 1 er på tre dage, mens de øvrige moduler er på to dage. Mellem modulerne afvikles 3 feedbacksessioner på hver 3,5 time og 4 webinarer på hver 1,5 time. Du skal være opmærksom på, at alle moduler, feedbacksessioner og webinarer er obligatoriske, for at du kan gå til eksamen og blive certificeret.

Læring i et trygt og inspirerende miljø:

Coaching uddannelsen har sit teoretiske fundament i den systemiske teori og metode, nyere hjerneforskning, ICF’s kernekompetencer og viden om effektfuld coaching. Du bliver en del af et trygt, lærende og inspirerende miljø med mulighed for både personlig udvikling og tilegnelse af de forskellige coachingmetoder, som skaber en platform for effektfuld og autentisk coaching.

Undervisningsform:

Undervisningen har fokus på læring gennem praktiske erfaringer og teorien flettes naturligt ind, mens vi øver og træner. Vores erfaring er, at du gennem træning tilegner dig de coachende kompetencer på en måde, så du kan bruge dem i mange forskellige sammenhænge.

Skriftlig og praktisk eksamen:

Uddannelsen afsluttes med en individuel skriftlig og praktisk eksamen, som skal bestås for at få et diplom som coach. Eksamen forløber over flere dage og du skal samlet beregne at bruge 2 gange en halv dag. Første dag finder den skriftlige prøve sted. Den praktiske eksamen afholdes de følgende dage, hvor du skal coache én af de andre fra holdet, hvorefter du får grundig feedback.

Få personlig feedback under øvelserne:

Vi fokuserer på at støtte dig i at nå dine mål med uddannelsesforløbet, derfor giver vi deltagerne personlig sparring under øvelserne. Der er desuden maks. 18 deltagere på et hold, hvilket sikrer mere tid til hver enkelt deltager.

Mulighed for individuel coaching:

Vi anbefaler at du tilkøber et individuel coachingforløb, så du selv oplever, hvordan coaching skaber rum for læring og udvikling. Du kan få individuel coaching for en særpris på 1.590 kr. ekskl. moms per session ved køb af minimum 3 sessioner.

Pris 41.600 kr. (ex. moms) kr.
Start dato 11. september 2019
Slut dato 28. februar 2020
Tilmeldingsfrist Senest en uge inden kursusstart
Sted København
Arrangør Ledernes KompetenceCenter
Tilmelding Tilmelding kan ske på følgende website
https://www.lederne.dk/kompetencecenter/kurser/coachuddannelse-for-ledere/
Kontaktperson Helle Damsgaard
Tlf: 32833610
Email: kurser@lederne.dk