Dit personlige lederskab – styrk dine ledelseskompetencer på kun 2 dage

Kunne du tænke dig at opleve mere ro og mindre usikkerhed i din dagligdag som leder? Oplever du indimellem, at du ikke kan skabe den bedste løsning, men må gå på kompromis? Kunne du tænke dig at kigge indad og blive klogere på, hvordan vi mennesker er skruet sammen? På dette kursus i dit personlige lederskab sætter vi spot på, at træffe de rigtige beslutninger, at have energi og overskud i arbejdet, at kunne skelne mellem hvornår vi lader os styre af følelser, og hvornår vi lader os styre af tanker og fornuft.

Hvad er dit udbytte?

Med afsæt i psykologiske teorier og metoder fra især den positive psykologi, går vi på opdagelse i den psykologiske værktøjskasse. Du får nye værktøjer med hjem, som er nemme at omsætte i din dagligdag, fordi du har trænet dem på kurset.

Du får konkrete og relevante redskaber til at balancere dine krav til dig selv med din energi og dine kræfter. Helt konkret vil du opleve at kunne dirigere dig selv til en mere hensigtsmæssig adfærd, hvor du navigerer mere sikkert mellem tanker og følelser. Det vil give dig mere ro i dagligdagen, du vil bruge mindre energi på at undgå konflikter være i tvivl, på at og du vil opleve at din du bliver mere tilfreds med din egen performance.

Dette vil du bl.a. kunne bruge i relationen til dine medarbejdere for derigennem at skabe et solidt fundament til bedre relationer og større arbejdsglæde.

Kursets form og indhold
Vi tager udgangspunkt i dine egne aktuelle ledelsesmæssige dilemmaer og kigger på de psykologiske mekanismer, der gemmer sig bag et hvilket som helst dilemma. Derved bliver kurset praksisnært og vedkommende. Kurset veksler mellem praksis og teori, og der vil være konkrete øvelser i små grupper med 2-4 deltagere samt erfaringsudveksling og refleksion i plenum.

Du arbejder med følgende emner:

• Præstations- og motivationsmodeller
• Hvad der sker i hjernen, når vi præsterer, og når vi restituerer,
• Hvordan vi kan bruge denne viden til at regulere os selv, så vi præsterer bedst muligt.
• Sammenhængene mellem følelser, tanker og adfærd.
• Hvordan vi bruger denne viden til at træffe beslutninger.
• Træning i den coachende ledelsesstil og styrket dialog med dine medarbejdere.
• Balance mellem dine egne værdier og virksomhedens værdier.
• Styrker og styrkebaseret ledelse.
• Psykisk robusthed og robusthed i grupper.
• Strategier for hvordan du mestrer dilemmaer.

Udbytte for din virksomhed

Som virksomhed får du ledere med et fælles sprog og en fælles forståelse for, hvordan personlige og psykologiske faktorer påvirker relationer, præstation og trivsel. Dette kan bruges til at danne afsæt for at lederne støtter og coacher hinanden og, dermed fremstår stærkere og mere robust som gruppe. Dette bidrager til en mere robust organisation og en større social kapital – altså en mere sammentømret organisation – som bedre kan modstå pres og uforudsete begivenheder.

Din underviser

Karen Marie Fiirgaard er autoriseret psykolog med speciale i erhvervspsykologi. Hun har 25 års erfaring i at udvikle organisationer og ledere, undervise og drive udviklingsprocesser og projekter. Hun er beskikket censor på Master Uddannelsen i Positiv Psykologi og bliver ofte brugt som underviser på Folkeuniversitetet.

Deltagerne vurderer Karen Fiirgaard som en topengageret og inspirerende underviser med fokus på den enkelte kursist og dennes styrker og udfordringer. Karen lægger vægt på at undervisningen er praksisnær med relevant teori og metode, som gør det muligt for den enkelte deltager at omsætte mål og ønsker til konkret adfærd og handling i hverdagen.

Pris 9.950 kr. ekskl. moms kr.
Start dato 05. februar 2020
Slut dato 06. februar 2020
Tilmeldingsfrist 25/01/2020
Sted Ascot Hotel, København
Arrangør Fortuna Kurser & Coaching
Tilmelding Tilmelding kan ske på følgende website
https://www.fortunakurser.dk/dit-personlige-lederskab
Kontaktperson Pia Hardy
Tlf: 20323269
Email: info@fortunakurser.dk