Få viden og metoder til konstruktiv konfliktløsning - 2 dage

Konflikter og uoverensstemmelser er uundgåelige. Når vi arbejder sammen med andre, vil der undertiden opstå situationer hvor vores meninger, interesser og temperamenter støder mod hinanden. På dette lederkursus lærer du at forebygge og håndtere konflikter konstruktivt, ligeværdigt og målrettet. Formålet er at skabe fælles løsninger på uoverensstemmelser og styrke relationen til modparten.

Hvem deltager på kurset i konfliktløsning?

Kurset er for ledere, der har behov for og lyst til at arbejde konstruktivt med håndtering af konflikter og uoverensstemmelser. Du arbejder typisk som leder, projektleder, teamleder, tillids- eller sikkerhedsrepræsentant eller HR-konsulent.

Konfliktløsning: Udbytte for deltageren

På kurset i konflikthåndtering og konfliktløsning bliver du bedre til at forstå og arbejde med konflikter - både når du selv er involveret, men også når du er tredje part i konflikter på arbejdspladsen.
Du får en dybere forståelse for hvorfor konflikter opstår, og hvordan de kan eskalere hvis der ikke bliver taget hånd om dem i tide. Du bliver bedre til at spotte og reagere på konfliktsignaler. Du lærer hvordan du bevarer roen og overblikket og agerer konfliktdæmpende i konfliktsituationer. Du træner din samtaleteknik så du kan skabe tillid og bedre kontakt til de involverede for derigennem at åbne op for en konstruktiv dialog omkring konfliktens forskellige aspekter og mulige løsninger.
Du træner konfliktmægling (mediation) – som er en effektiv metode til at støtte medarbejdere i at finde fælles løsninger på deres uoverenstemmelser og til at styrke deres indbyrdes relation.

Lederkurset vil give dig indsigt i følgende:

• Hvornår man som leder skal blande sig i en konflikt mellem medarbejdere
• Hvordan lederen kan støtte de konfliktramte parter i selv at løse konflikten
• Hvordan man som leder håndterer konflikter med egne medarbejdere konstruktivt
• Hvordan man dæmper en konflikt og undgår at blive personlig
• Hvordan man italesætter konflikthåndtering, så det bliver en naturlig del af kulturen.
• Hvordan man skaber optimale rammer for konflikthåndteringen, før konflikten opstår.

Konfliktløsning: Udbytte for virksomheden

Kurset i konflikthåndtering giver virksomheden ledere, der kan spotte og reagere på konfliktsignaler, og som forstår at tage hånd om og løse konflikterne, inden de eskalerer.
Ledere med kompetencer i konfliktforebyggelse og konfliktløsning er medvirkende til, at virksomheden ikke får øget personaleomsætning, sygefravær, stress, dårligt omdømme og faldende produktivitet, men derimod et velfungerende psykisk arbejdsmiljø.

Kursets indhold og form

Kurset i konflikthåndtering og konfliktløsning veksler mellem teori, dialog, praktiske øvelser i kommunikation og konfliktcases der tager udgangspunkt i deltagernes egen hverdag og oplevede konflikter.

• Viden om konflikter - sådan opstår de, og sådan udvikler de sig
• Egne og andres konfliktmønstre og reaktioner
• Konflikters forskellige dimensioner og analyse af konfliktens kerneaspekt
• Metoder til at afdække parternes synspunkter, interesser og behov i konflikten
• Brug af ligeværdig kommunikation ved konfliktløsning
• Lær kunsten at lytte aktivt og anerkendende
• Træning i coachende spørgeteknikker
• Brug af konfliktdæmpende sprog - "Ikke voldelig kommunikation"
• Hvordan du nedtrapper konflikter
• Lær at bevare roen og håndtere egne og andre stærke følelser
• Konfliktløsning og konfliktmægling i praksis - brug af en struktureret model
• Hvornår kan konfliktmægling bruges med succes?
• Din rolle som konfliktmægler: empati og neutralitet i konfliktsituationen
• Få indsigt i konfliktmæglingens forskellige faser
• Øvelser i konfliktmægling - med feedback til dig som mægler
• Din egen personlige handlingsplan for konflikthåndtering fremover.

Underviseren

Pia Hardy er erhvervspsykologisk rådgiver med speciale i konflikthåndtering og konfliktmægling. Hun har mange års erfaring i at rådgive og undervise virksomheder i at håndtere konflikter. Pia Hardy er certificeret konfliktløser og mediator og certificeret coach efter international standard.

Hendes baggrund er bygget op af mange års kurser, uddannelser og erfaringer med kommunikation og konflikthåndtering på arbejdspladser og i erhvervslivet. Hun er oprindelig uddannet lærer og ingeniør og har en bredt funderet tilgang til erhvervslivet og arbejdspladser.

Deltagerne vurderer Pia Hardy som en topengageret og inspirerende underviser med fokus på den enkelte kursist og dennes styrker og udfordringer. Hun lægger vægt på, at deltagerne får ny viden og masser af praktisk erfaring med sig hjem, så hverdagens udfordringer kan håndteres endnu bedre.

Pris 8.950 ekskl. moms kr.
Start dato 23. januar 2020
Slut dato 24. januar 2020
Tilmeldingsfrist 14/01/2020
Sted Ascot Hotel, København
Arrangør Fortuna Kurser & Coaching
Tilmelding Tilmelding kan ske på følgende website
https://www.fortunakurser.dk/konfliktloesning-for-ledere.html
Kontaktperson Pia Hardy
Tlf: 20323269
Email: info@fortunakurser.dk