Indre lederskab - skabende ledelse

Ledelsesuddannelse over 7 moduler for alle, der arbejder med mennesker. Indre ledelse er forudsætning for, at det ydre lederskab kan blomstre. Alverdens ledelsesredskaber gør dig ikke nødvendigvis til en god leder. Ledelsesudvikling forudsætter selvudvikling og må gå hånd i hånd med organisationsudvikling. Læs mere: inter-mezzo.dk

På kurset lærer du:

• At forstå og anvende de syv ledelseskvaliteter som kompas og redskab i hverdagen

• At bruge kunstneriske processer som redskab til både forståelse og idégenerering

• Gennem procesforløb at få tydeliggjort det teoretiske grundlag, så det løftes fra vidensdomænet til erfaringsdomænet, hvorfa det kan omsættes direkte til praksis

• At finde forudsætningerne for en autentisk ledelsesstil. Kurset giver dig et frirum til selvindsigt og selvudvikling

• At bruge de metoder, du møder, på både individ-, gruppe- og organisationsniveau.

Vi arbejder i hele forløbet med spørgsmålet som redskab:

• Hvordan finder jeg en nødvendig ny retning i kompleksiteten, der tager hånd om ledelse af både medarbejdere og en dynamisk organisation?

• Hvordan udvikler jeg på samme tid rationelle og intuitive kompetencer til at tage udfordringen op?

• Hvordan balancerer jeg som leder mellem fremblik og tilbageblik, overblik og nærvær? Hvordan mobiliserer jeg det bedste i mine medarbejdere? Hvordan får jeg i samarbejde med mine medarbejdere synliggjort og virkeliggjort organisationens visioner?

Metode og teori

Teoretisk trækker vi på systemteorien og socialøkologien, repræsenteret ved Bernhard Lievegoed, Humberto Maturana, Otto Scharmer, m.fl. Uddannelsen er procesmæssigt bygget op over Scharmers U-teori, og på hvert modul belyses temaet igennem arbejdet med de syv ledelseskvaliteter og socialøkologien. Begreberne omsættes således til åndfulde redskaber i arbejdslivet, og forløbet tilbyder samtidig en individuel udviklingsvej. Vi vil på alle moduler arbejde fænomenologisk og erfaringsbaseret, og veksle mellem oplæg, samtale, øvelser og kunstneriske processer. Vi vil på kurset lave arbejdsgrupper, som vil mødes mellem hvert modul. Ligeledes vil der være praksisopgaver fra gang til gang.

Kurset afsluttes med et mindre praksisprojekt. Læs mere: inter-mezzo.dk

Pris Kursusafgift: 27.500 kr. + moms. Early bird pris før 1. maj 25.000 kr. + moms. Overnatning og forplejning: 12.000 kr. inkl. moms. I alt 39.500 + moms. Early bird pris inden 1. maj i alt: 37.000 + moms. kr.
Start dato 03. oktober 2019
Slut dato 01. oktober 2020
Tilmeldingsfrist Early birds pris før 1. maj 2019
Sted Stenstruplund kursuscenter, Jernbanegade 2, 5771 Stenstrup
Arrangør Lotte Juul Lauesen/Inter-mezzo
Tilmelding Tilmelding kan ske på følgende website
m: + 45 30 27 07 99// e: info@inter-mezzo.dk
Kontaktperson Lotte Juul Lauesen
Tlf: + 45 30 27 07 99
Email: info@inter-mezzo.dk