Lean ledelse - Ledernes KompetenceCenter

Lean kan implementeres i alle andre steder, hvor de samme processer og arbejdsgange gentager sig. En succesfuld implementering af lean giver styr på virksomhedens processer og ressourcer, høj produktivitet, motiverede medarbejdere og tilfredse kunder.

På dette akademifag får du indsigt i et af de mest anvendte management-værktøjer til at optimere processer, skære overflødige elementer fra, sætte kunden i centrum og involvere dine medarbejdere. På faget træner du din evne til at skitsere effektive løsninger og kommunikere dem tydeligt.

Fjern spild og ret fokus imod det, der skaber reel værdi for kunderne

  • Lær at bruge redskaber som De 5S'er, Kanban tavler og De 7 spildtyper
  • Bliv i stand til at analysere og kvalificere årsager til flaskehalse, spild og overflødige processer
  • Lær at opbygge et velfungerende team, som bidrager aktivt til arbejdet med lean
  • Få 10 ECTS-point fra AU i ledelse

I undervisningen har vi fokus på, hvordan du anvender Lean i praksis, og vi inddrager de erfaringer, som du og de andre deltagere har gjort sig med lean.

Undervisningen er struktureret omkring fire hovedtemaer:

- Lean ledelse i praksis

- Introduktion til lean-filosofien og værktøjerne: Du bliver først og fremmest introduceret dig for lean-filosofien og de værktøjer, den tilbyder. Vi øver anvendelsen af værktøjerne på cases fra virkeligheden og har fokus på, hvordan man bruger lean i praksis, hvad der virker, og hvor faldgruberne findes.

- Ledelse - involvering, samarbejde og kommunikation: Når vi stiller skarpt på ledelsesdelen af lean har vi fokus på, hvordan du som leder skaber resultater gennem involvering, samarbejde og kommunikation, og hvordan du får opbakning til de forandringer, du og din virksomhed vil gennemføre.

- Anvendelse af lean-værktøjer i praksis: Som det sidste tema retter vi igen fokus på lean-værktøjerne og ser på, hvordan de hænger sammen, og hvornår de bør anvendes. Du får desuden mulighed for at teste værktøjerne i praksis ved at løse problemer for en konkret virksomhed.

Pris 17.000 kr. (ex. moms) kr.
Start dato 16. december 2019
Slut dato 07. februar 2020
Tilmeldingsfrist Senest en uge inden kursusstart
Sted Aarhus
Arrangør Ledernes KompetenceCenter
Tilmelding Tilmelding kan ske på følgende website
https://www.lederne.dk/kompetencecenter/kurser/lean-ledelse/
Kontaktperson Helle Damsgaard
Tlf: 32833610
Email: kurser@lederne.dk