LIFE AND BODY - fremtidens organisering

Kursus og læringsnetværk for ledere; Styrk din ledelse med en bedre ressource anvendelse, som skaber energi hos dine medarbejdere, fremfor at opbruge den.

Formål:
LIFE AND BODY, FREMTIDENS ORGANISERING handler om ledelse, som udnytter ressourcerne bedre med særlig fokus på at styrke eget lederskab, så medarbejdernes evner til at skabe mening, samarbejde og organisere arbejdet øges. Netværket producerer viden, som efterfølgende publiceres.

Netværket er faciliteret af Konsulenthuset Social IQ, med Andreas Borg og Marianne Jaworski. Foruden de forannævnte er Helle Winther, lektor og Ph.d. ved Københavns Universitet, forsker og underviser med mange års erfaring med udvikling af kroppens sprog i lederskab, både teori og praksis. Andreas har uddannet over 300 ledere og gennemført projekter med over 10 kommuner. Marianne har over 15 års erfaring som underviser og forfatter inden for personligt lederskab, musik og bevægelse.

Kompetenceudvikling:
LIFE AND BODY, FREMTIDENS ORGANISERING giver deltagerne ny viden om organisationsudvikling og styrker deltagernes personlige lederkompetencer og kompetencer i at måle effekten og værdien af iværksatte indsatser. Desuden træner vi at bruge erfaringerne i videreudviklingen af organisationen. I får udleveret og trænet værktøjer undervejs, som I kan bruge igen og igen.

Netværks dag 1: Tema: Det grundlæggende forandringsbehov, ift. forandringsprocesser og team organisering, med fokus på det personlige lederskab. Retning for netværkets fællesskab.
Udfordring: Hvordan udvikle personlige erkendelsesprocesser, som gør en i stand til nye handlemuligheder i lederskab, og i ledelse af teams og forandringer?
Aktivitet:
• Lær kropslytning, handle på stedet, brug den ’hurtige’ hjerne mere bevidst, før man analyserer og finder årsagsforklaringer
• Praksisteorier
• Spørgeguide – egne ressourcer og læringspotentialer i hverdagen
• Planlægge aktioner i praksis; video. Feedback og evalueringspraksis næste dag.

Netværks dag 1: Tema: Træning af lederskab. Træning af kommunikationslæsning og kontaktevne.
Udfordring: Hvordan bliver man i stand til at være i bevægelse og hurtigt, kompetent og nærværende og effektivt lede forandringsprocesser og teamledelse?
Aktivitet:
• Non verbale kommunikations zoner
• Gruppedynamik, lær at lytte, læse i bevægelse, reagere hurtigt, effektivt, kompetent på verbale og nonverbale processer
• Praksisteorier
• Aktioner i praksis; video og feedback og evalueringspraksis

Netværks dag 3: Tema: Træning af lederskab over gruppe, situation og forandringsprocesser
Udfordring: Hvordan bliver man i stand til vha. balancering og centrering i stand til at ’indtage et rum’ og at holde fokus i hverdagen og skabe tillid i et rum?
Aktivitet: Lederskab balance, centrering og teamet
• ‘At indtage et rum’
• At holde fokus i et rum – om ydmyghed
• Territorial zone, centrering i hverdagen
• Praksisteorier
• Aktioner i praksis; video og feedback evalueringspraksis

Netværksdag 4: Tema: Lederens udfoldelse i egen lederpraksis.
Udfordring: Hvordan skabe rum for løbende professionel egen træning i en hektisk hverdag?
Aktivitet: Skabe rum for professionel egen træning
• At sætte sig i bevægelse
• Professionel feedback – kollegial supervision
• Praksisteorier
• Forandringsprocesser og teams, what’s next?

Pris 5.995 ekskl. moms kr.
Datoer
Start dato: 15. maj 2020
Slut dato: 12. juni 2020
Start dato: 11. september 2020
Slut dato: 12. november 2020
Tilmeldingsfrist Tilmelding til andreas@socialiq.dk, senest d.6.4.
Sted Symbion, Fruebjergvej 3 , 2100 KBH Ø
Arrangør Konsulenthuset Social IQ - i samarbejde med Helle Winther ph.d., forsker og underviser, Institut for Idræt og Ernæring , Københavns Universitet.
Tilmelding Tilmelding kan ske på følgende website
Tilmelding og betaling: Tilmelding til andreas@socialiq.dk, senest d.6.4. til konto 5479 5197500. Deltagelse bekræftes når kursusafgiften er betalt. Der kan forekomme justeringer af programmet inden kursusstart.
Kontaktperson Andreas Borg
Tlf: 40530712
Email: andreas@socialiq.dk