Mannaz Lederuddannelse - Strategi, Vækst og Lederskab

Trænger du til ny inspiration i dit lederskab og til at få videndepoterne fyldt op? Vil du gerne udfordres på dit lederskab, styrke din personlige udvikling og arbejde strategisk med den forretningsmæssige kerneopgave? Deltag på et ambitiøst og målrettet lederudviklingsforløb, der integrerer tre afgørende dimensioner af dit lederskab: dine forretningsresultater, din lederrolle og din personlige udvikling.

Forløbet består af 6 moduler ialt 12 kursusdage. Forløbet er for erfarne ledere med personaleansvar.

På Strategi, vækst og lederskab videreudvikler du dine strategiske og forretningsmæssige ledelseskompetencer samtidig med at du får ny inspiration og sparring fra konsulenter og netværk. Programmet starter og slutter med en 360-graders måling, første måling bruges som udgangspunkt for en personlig udviklings- og handleplan, sidste måling til at måle effekten af udbyttet. 11 intense undervisnings- og træningsdage, netværksdag og coachingsessions fordelt over et år. Selve forløbet starter med et kick-off-modul, hvorefter der følger fire moduler, der i et dynamisk flow skaber fokus på henholdsvis Management, Leadership og Personal, som indholdsmæssigt dækker de tre områder fra 360-graders målingen.

På modulerne vil du aktivt træne og blive udfordret på dine ledelseskompetencer inden for konkrete ledelsesmæssige opgaver, dilemmaer og udfordringer baseret på virkelighedsnære cases og action learning principper. Du skal være klar til at give og modtage feedback med det formål at udvikle dig selv og dine deltagerkolleger.

Som hold bruger I således hinanden aktivt til sparring, feedback, erfaringsudveksling, reflekterende teams m.v. Alle deltagere bliver medlemmer af en gennemgående udviklingsgruppe

På afslutningsmodulet får du individuel feedback på din sidste 360-graders måling med fokus på forbedringer og nye indsatsområder. Dertil samles trådene, og der tjekkes op på dine overordnede succesmål.

Du skal regne med en forberedelsestid på ca. 1-1,5 dag mellem hvert modul samt aktiviteter i form af hjemmeopgaver og møder med egne medarbejdere, chef, mentor eller lignende.

Pris 89.500 kr.
Start dato 11. november 2019
Slut dato 28. august 2020
Tilmeldingsfrist 11.oktober 2019
Sted Comwell Roskilde
Arrangør Mannaz A/S
Tilmelding Tilmelding kan ske på følgende website
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/strategi-vaekst-og-lederskab/tilmeld/1/
Kontaktperson René Weichel
Tlf: 45176140
Email: rfw@mannaz.com