Motivation og Performance - Ledernes KompetenceCenter

Få viden om hvordan du bedst motiverer dine medarbejdere, understøtter talentudvikling og skaber høj trivsel og performance.

På denne ét-dags workshop med Helle Hedegaard Hein lærer du hvordan du afdækker dine medarbejderes motivationsprofil og hvordan du skaber de optimale rammer for alle medarbejdere, så du bevarer talentmassen, opnår bedre resultater på bundlinjen og skaber en højere innovationsgrad.

Gennem øvelser bliver du også klogere på, hvad du selv er drevet af som leder og hvad der motiverer dig allermest. Vi belyser hvordan man skaber plads til lederens egen motivation, for motiverede og engagerede ledere slår nu engang demotiverede og uengagerede ledere med flere længder. Vi kommer også ind på, hvordan lederens motivationsprofil på godt og ondt smitter af på lederskabet.

Helle Hedegaard Hein er mest kendt for sin bog ”Primadonnaledelse”. Hun er nu aktuel med bogen ”Når talent forpligter”, hvor hun med udgangspunkt i elitesportens verden illustrerer den ofte komplekse sammenhæng mellem talent, motivation og præstation.

Få Helle Hedegaard Heins bedste bud på:

  • Hvordan du afdækker dine medarbejderes motivationsprofil
  • Hvordan du skaber plads til din egen motivation og bruger den i dit lederskab
  • Hvad der skal til for at motivere forskellige medarbejdertyper
  • Hvordan du fastholder høj trivsel og performance både hos dine medarbejdere og dig selv

Kursets indhold:

Præstationskulturen og dens redskaber som målstyring, bonusprogrammer, KPI’er m.m. fylder mere og mere på vores arbejdspladser. Men har du som leder ikke blik for hvordan medarbejdere motiveres forskelligt, kan det underminere især de kreative og innovative medarbejderes drivkræfter og skabe alvorlig demotivation. Konsekvensen er både stigende sygefravær, medarbejderudskiftning og talenttab samt faldende produktivitet, kreativitet og innovation.

Med udgangspunkt i Helle Hedegaard Heins forskning og teori om motivationsmæssige arketyper får du konkrete redskaber til, hvordan du sætter din egen motivation i spil og hvordan du spotter hvad der motiverer dine medarbejdere. Workshoppen fokuserer på at give deltagerne indsigt i hvordan de skaber både høj performance, innovation og trivsel og bevarer talentmassen.

Pris 4.900kr. (ex. moms) kr.
Datoer
Start dato: 05. november 2019
Slut dato: 05. november 2019
Start dato: 28. maj 2020
Slut dato: 28. maj 2020
Tilmeldingsfrist Senest en uge inden kursusstart
Sted Ledernes Mødecenter, Prags Boulevard 45, 2300 København S.
Arrangør Ledernes KompetenceCenter
Tilmelding Tilmelding kan ske på følgende website
https://www.lederne.dk/kompetencecenter/kurser/motivation-og-performance/
Kontaktperson Helle Damsgaard
Tlf: 32833610
Email: kurser@lederne.dk