Situationsbestemt ledelse - Ledernes KompetenceCenter

Lær at tilpasse din ledelsesstil til den konkrete situation og medarbejder, og opnå øget motivation og bedre trivsel.

Mennesker er forskellige og bliver motiveret forskelligt. På kurset tager vi udgangspunkt i situationsbestemt ledelse. Du lærer at kortlægge dine medarbejderes motivation og kompetencer i forhold til den enkelte opgave og vælge den rette ledelses- og motivationsstil.

Få motiverede medarbejdere, der løser opgaver bedre og skaber endnu flottere resultater

  • Lær at veksle mellem fire forskellige ledelses- og motivationsstile
  • Brug dine medarbejderes fulde potentiale
  • Sæt realistiske og motiverende mål for dine medarbejderes præstationer og udvikling
  • Tilpas din ledelsesstil til den enkelte medarbejder

Undervisningen tager udgangspunkt i Paul Hersey’s koncept om Situationsbestemt ledelse, som bygger på en handlingsorienteret tilgang til ledelse, der er let at anvende og hurtig at sætte i spil.

Undervisningen forløber som en kombination af korte teorioplæg, erfaringsudveksling i grupper, rollespil, test og cases. Med et kursus i situationsbestemt ledelse får du og de andre deltagere mulighed for at afprøve jeres egne ledelses- og påvirkningsstile og opleve, hvad det vil sige at lede forskellige typer medarbejdere situationsbestemt.

Skema over din ledelsesstil:
Inden kurset udfylder du et analyseskema om din ledelsesstil. Derudover skal du bede udvalgte medarbejdere, en lederkollega og din chef om også at udfylde skemaet.
Skemaet giver inspirerende indblik i din ledelsesstil og dine udviklingsmuligheder, mens de andres svar giver indsigt i, hvordan andre oplever din ledelsesstil. Svarene bruger vi til at identificere dit udviklingspotentiale og lægge din personlige udviklingsplan.

Pris 16.200 kr. (ex. moms) kr.
Start dato 23. oktober 2019
Slut dato 25. oktober 2019
Tilmeldingsfrist Senest en uge inden kursusstart
Sted Aarhus
Arrangør Ledernes KompetenceCenter
Tilmelding Tilmelding kan ske på følgende website
https://www.lederne.dk/kompetencecenter/kurser/situationsbestemt-ledelse/
Kontaktperson Helle Damsgaard
Tlf: 32833610
Email: kurser@lederne.dk