Systemisk Lederuddannelse - Afholdes i København

Deltag på denne 1-årige systemiske lederuddannelse, og få professionaliseret din ledelsesfunktion.

Opbyg dit ledelsesmæssige fundament på baggrund af en systemisk tilgang til ledelse, der styrker din egen og din organisations handlekraft. Styrk din kommunikation, dine procesfærdigheder og dine relationer i din organisation, så du opnår bedre resultater.

6 moduler | 12 kursusdage

Modul 1: Relationel og systemisk organisations- og ledelsesforståelse – scenen sættes

Modul 2: Lederens professionelle samtaler

Modul 3: Teamledelse og koordinering af samarbejdsprocesser

Modul 4: Forandrings- og udviklingsledelse

Modul 5: Det personlige lederskab

Modul 6: Ledelse mod fremtiden

Afsluttende skriftlig opgave

Uddannelsen afsluttes med aflevering af en skriftlig 6-siders opgave, hvor en del af det arbejde med forandring og udvikling du har lavet i løbet af uddannelsen, præsenteres. Opgaven evalueres dels af din læringsgruppe, og dels gives der personlig feedback fra underviserne efter en mundtlig fremlæggelse.

Pris 54500 kr.
Start dato 07. oktober 2019
Slut dato 28. april 2020
Tilmeldingsfrist 14. september 2019
Sted Tivoli Hotel - København V
Arrangør ATTRACTOR en del af Mannaz A/S
Tilmelding Tilmelding kan ske på følgende website
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/systemisk-lederuddannelse/?utm_source=website&utm_medium=post&utm_content=rfw&utm_campaign=Systemisk lederuddannelse
Kontaktperson René Weichel
Tlf: 29200457
Email: rfw@mannaz.com