Artikler om Måling og evaluering

Ledere bruger i stigende grad systematiske former for evaluering som input til organisations- og ydelsesudvikling. Derfor er det afgørende, at lederen sætter sig ind i evalueringsredskabernes muligheder og begrænsninger. Data kan gøre dig klogere på udviklingstendenser, mønstre og resultater. Selvom de ikke kan fortælle dig hele sandheden, kan de være et fantastisk ledelsesredskab.

Alle taler om data for tiden. Big data, GDPR, FLIS, osv. Begreberne flyver om ørerne på os, men de færreste af os er på hjemmebane, når det kommer til at bruge data. For hvad er det egentlig, data kan?

Det kan du læse mere om i Lederwebs artikler om mål og evaluering. Her kan du bl.a. læse om, hvordan I oversætter jeres strategi til mål med mening, hvordan I undgår værdiløse lederevalueringer, og hvordan du får mere ud af jeres trivselsmålinger.Viser 27 / 27
Ingen resultater.
 • Sådan skriver du en god anbefaling

  Mange medarbejdere ønsker en anbefaling, når de fratræder deres stilling. Men som leder kan det være vanskeligt at finde den gode struktur og ramme det rigtige niveau af tone og faglighed. Her er fem hovedkomponenter i en god anbefaling og inspiration til, hvordan du bygger en anbefaling op.

  Læs mere
 • 360 Graders Evaluering

  En 360 graders evaluering giver et helhedsorienteret statusbillede af organisationens præstationer, sådan som de opfattes af interne og eksterne "kunder" og af de enkelte medarbejdere og ledere.

  Læs mere
 • En årsplan fører dig fra mål til resultater

  Med en årsplan kan du få inspiration til at skabe bedre overblik og tættere sammenhæng i de ledelsesopgaver, du allerede har. Modellen leder dig gennem året, fra målene i virksomhedsplanerne defineres, til de i løbet af året indfries.

  Læs mere
 • Personlighedstest i den moderne organisation

  Er din medarbejder introvert eller ekstrovert, kreativ eller administratortypen, og er det i virkeligheden vigtigt? Ikke altid, lyder svaret i denne artikel. Lederen skal vurdere sine medarbejdere på, hvordan de fungerer i samspil med hinanden, i organisationen og med lederen selv.

  Læs mere
 • Metoder til at evaluere ledere

  Ledere kan evalueres på flere måder. Her kan du læse om den mest udbredte spørgeskemametode og den mere dialogbaserede tilgang til evaluering af ledelse.

  Læs mere
 • Få mere ud af trivselsmålingen

  Selv om trivselsmålinger typisk bliver tilrettelagt fra centralt hold, er det den enkelte leder, der sammen med medarbejderne skal omsætte resultaterne til bedre trivsel. Ny publikation fra Væksthus for Ledelse guider kommunale og regionale ledere gennem hele processen fra tal til trivsel

  Læs mere
 • Trivselsmålinger fjerner fokus fra kerneopgaven

  Ledere bliver for ofte målt på trivselsundersøgelser, APV’er og andre interne målinger, men ikke på, hvordan de løser kerneopgaven. Det har konsekvenser for velfærden, mener Anne Jøker, der er forfatter og ledelseskonsulent. Hun efterlyser derfor en bedre balance mellem ledernes fokus på kvalitet, effektivitet og trivsel.

  Læs mere
 • 5 råd om at undgå værdiløse lederevalueringer

  Hvis lederevalueringen skal være et nyttigt redskab til udvikling af ledere og organisationen, er det afgørende, at evalueringen er designet til at skabe udvikling. Ellers er den så godt som værdiløs. Artiklen giver fem råd om, hvad en god og anvendelig lederevaluering er.

  Læs mere
 • Ny generation af offentlig styring

  Afbureaukratiseringen er begyndt i Sønderborg Kommune. Her indføres styringskoncepter, som minimerer dokumentationen og giver medarbejderne råderum. Alt sammen for at optimere driften og frigøre ressourcer til service.

  Læs mere
 • Sådan sætter du trivselsmålingen i spil

  Offentlige arbejdspladser skal lave trivselsmålinger minimum hvert tredje år. Det kan være en svær ledelsesopgave at omsætte resultaterne af en trivselsmåling til bedre trivsel. I denne artikel får du råd om, hvordan du læser, forstår og ikke mindst handler på resultaterne af trivselsmålingen.

  Læs mere
 • 6 veje til målet uden målstyring

  Med traditionel målstyring udnytter organisationen ikke sit fulde potentiale. Styringsformen fjerner fokus fra det, som virkelig betyder noget, nemlig selve kerneopgaven. Læs her, hvorfor løsningen er langt færre mål.

  Læs mere
 • Advarsel: Måling uden handling skader trivslen

  Er du en 3.6 på ledelseskvalitet i år? Og hvad gør du nu med listen med 32 indsatsområder, som blev besluttet efter sidste årsmåling, og som du knapt har nået at forholde dig til sammen med medarbejderne? Læs, hvordan du håndterer trivselsmålinger, hvad enten de er positive eller negative.

  Læs mere
 • 6 anbefalinger: Når målstyring virker

  Hvordan realiserer du de politiske visioner? Hvordan kommunikerer du hensigterne til ledere og medarbejdere i det udførende led, og hvordan følger du op på målene? En ny publikation fra Væksthus for Ledelse deler topchefernes egne erfaringer med arbejdet med målstyring og giver seks anbefalinger til at lykkes med opgaven

  Læs mere
 • Ledelseshjulet har fået det hele til at dreje

  I Undervisningsministeriet har et værktøj vist vejen til succesfuld ledelsesevaluering. Læs hvordan du kan blive inspireret af værktøjet.

  Læs mere
 • Evaluering som rituel eller kritisk refleksion?

  En lederuddannelse på diplomniveau giver bedre ledere, hvis man spørger lederne selv. Det konstaterer EVA`s evaluering af diplomlederuddannelser. Men giver evalueringen overhovedet mening? Læs et kritisk blik på evalueringen og lederuddannelser.

  Læs mere
 • Genvej til bedre styring

  Hvornår leverer de ansatte den service, som politikerne har besluttet, som borgerne er tilfredse med, og som personalet anerkendes for? Svaret har ofte været forsøgt givet gennem skriftlige evalueringer og rapporter. Udover at sende et signal om kontrol, efterlader det også ansatte og politikere uforløst tilbage med støvede ringbind i reolen. Refleksionsfælleskaber er en tillidsbaseret styringsmodel, som giver svar på de væsentligste spørgsmål.

  Læs mere
 • Sådan får du overblikket over ledelsesdata med Excel

  Med Excel kan du visualisere de data, der understøtter dit ledervirke bedst. Ekspert i datahåndtering, fortæller dig her, hvordan du med fire enkle skridt kan bruge Excel til at skabe overblik over de mange data.

  Læs mere
 • Opfølgningsmodel til trivselsmålingen

  Trivselsmålingen skal følges op med dialog og handling, hvis den skal skabe værdi. Men hvordan skaber man egentligt en nærværende og meningsfuld dialog på baggrund af målingens resultater? Hvordan omsætter man dialogen til handling? Og hvordan skaber man følgeskab blandt medarbejderne? Her får du en model, der sikrer god opfølgning på trivselsmålingen.

  Læs mere
 • Datadreven ledelse: Fordele og ulemper

  Der er en stigende forventning om, at du støtter dig til data, når du skal udøve ledelse og træffe beslutninger. Datadreven ledelse rummer mange muligheder, men også mange faldgruber. Læs her, hvilke faldgruber ved datadreven ledelse, du skal være særligt opmærksom på.

  Læs mere
 • Evalueringsfeber

  ”Jo større ordene er, desto større er risikoen for, at det falske sniger sig ind i dem.” - Ernst Bloch

  Læs mere
 • En positiv evaluering kan også være meningsfuld

  Tilbage i marts rettede innovationsforsker Annemette Digmann og ledelseskonsulent Egon Petersen i en artikel på Lederweb en kritik af EVA’s evaluering af lederuddannelser på diplomniveau. EVA giver her med et modsvar.

  Læs mere
 • Giv dine interne målinger et værdigt efterliv

  Hvis interne målinger som lederevalueringer, tilfredshedsmålinger osv. ikke følges ordentligt op, har det konsekvenser for målingernes efterliv. Mange ledere bliver overladt til sig selv, når de skal igangsætte handlinger på baggrund af målingerne. Det kan være svært, særligt hvis man har fået et ”hak i tuden”. Få her et bud på, hvordan organisationen kan understøtte den vanskelige opfølgning.

  Læs mere
 • Etik og personalejura ved ledelsesevalueringer

  Der er ingen egentlig lovgivning, som fastlægger, hvad man må eller bør, når det gælder ledelsesevaluering. Reguleringen af processen er i højere grad et spørgsmål om den etik, der lægges til grund for evalueringen.

  Læs mere
 • En duplik Til Danmarks Evalueringsinstitut

  Annemette Digmann og Egon Petersen rettede en kritik af EVAs evaluering af lederuddannelser på diplomniveau tilbage i marts måned. Inden sommerferien bragte Lederweb EVAs modsvar på kritikken. Læs duplik af Annemette Digmann og Egon Petersen her.

  Læs mere
 • Stil 3 spørgsmål før I søsætter den næste trivselsundersøgelse

  Lederes og medarbejderes oplevelser med undersøgelser af medarbejdertilfredshed er blandede. Der er tre spørgsmål, I bør stille før I går gang med den næste trivselsundersøgelse og brug kommunikation som lakmusprøve på, om systemerne fungerer, som de skal.

  Læs mere
 • Hjælp os med at gøre Lederweb bedre

  Har du ikke allerede besvaret vores brugerundersøgelse, kan du stadig nå det. Vi vil meget gerne høre, hvad du mener om Lederweb og Væksthus for Ledelse. Det tager kun fem minutter, og som tak for hjælpen trækker vi lod om tre gavekort til Magasin.

  Læs mere