animeret blob
Artikel

Mød os på Folkemødet 2024

Læst: 85 gange
Allinge

Væksthus for Ledelse er på Folkemødet 2024 med to spændende seancer om ledelse. Kom forbi og deltag i den nødvendige og svære debat om ledelse i en mangelsituation. Eller i drøftelsen af, hvorfor lederes trivsel er afgørende, ikke bare for lederen selv, men for hele organisationen, og hvad du og organisationen kan gøre for at trives bedre.

Jeg er nok nødt til at ansætte Bent…

Sted: Kommunernes Telt torsdag den 13. juni kl. 18.00-18.45

Hvad gør du, når du ikke kan rekruttere det nødvendige antal eller medarbejdere med de rette kompetencer? Mange ledere oplever, at de skal have en hverdag til at fungere og løse kerneopgaven med høj kvalitet – men de har ikke medarbejderne til det. Enten fordi der ikke er ansøgere til de ledige stillinger, eller fordi dem, der får jobbet, ikke har de rette kompetencer til at udføre det.

Væksthus for Ledelse har sammen med Tænketanken Mandag Morgen undersøgt ledelse i en mangelsituation. Kom med til debatten og hør, hvilken rolle det kan spille for resten af teamet, når en leder har ansat nogen, som skal hjælpes mere på vej for, at de kan løse deres opgaver. Og drøft om kompetenceudvikling og friere rammer kan være vejen frem.

I panelet sidder:

  • Pernille Halberg Salamon, direktør i Komponent og formand for Væksthus for Ledelse
  • Lene Roed, formand for HK/Kommunal og næstformand i Væksthus for Ledelse
  • Jakob Krogh, regionsdirektør, Region Nordjylland
  • Mads Boss, Centerchef for Familie- og voksenindsatser Bornholms Regionskommune
  • Moderator Stine Hinge, Væksthus for Ledelse

Trives du, kære leder?

Sted: HK’s telt fredag den 14. juni kl. 13.30-14.15

Trivsel smitter! Mange ledere trives i deres job – de er tilfredse med deres ledelsesrum, har gode muligheder for at udvikle sig, kompetente kolleger og spændende arbejdsopgaver. Men desværre gælder det ikke for alle, og når en leder mistrives, så smitter det resten af organisationen.

Væksthus for Ledelse inviterer til debat om lederens egen trivsel. Her kan du få inspiration til, hvad du, kollegerne og resten af din organisation kan gøre for, at du trives bedre i dit lederjob. For trivsel er ikke et one man show.

Det bliver en skønsom blanding af seriøs paneldebat, oplæsning af rørende ledelsesdigte og nytænkende snak om poesiens mulige betydning for vores mentale velvære. Og du får også lejlighed til at give dit bidrag til ny poesi om ledelse.

I panelet sidder:

  • Per Bennetsen, adm. direktør i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning
  • Jannie Marckstrøm Wranér; HR-Chef, Hovedstadens Beredskab
  • Charlotte Larsen, ledelsesrådgiver, formgiver og historiefortæller
  • Moderator journalist Rie Helmer.