24/7–ledelse af en kerneopgave

Projektet vil undersøge de særlige udfordringer, der er forbundet med ledelse af en 24/7-kerneopgave, men hvor der ikke er ledelse til stede 24/7. Hvad er de særlige udfordringer og opmærksomhedspunkter? Hvad er den gode ledelsespraksis? Og er der ledelsesredskaber, som med fordel kan udbredes?

Væksthus 3 står bag projektet